Erityinen sisaruus -julkaisu

19.12.2017

Näe minutkin, kuule minuakin!

 

Alla olevasta linkistä löytyy julkaisu, jonka tarkoituksena on tuoda esille erityislasten sisarusten ääni.

Erityisellä sisaruudella tarkoitetaan tässä julkaisussa tilannetta, jossa jollakin perheen sisaruksista on erityistarpeita. Erityistarpeita on yhtä monenlaisia kuin on lapsia. Kyse voi olla syntymästä asti olleesta kehitysvammasta tai vaikka lapsuuden aikaisesta syövästä. Myös sisarussuhteita on yhtä monenlaisia kuin on lapsia, sisarusjoukkoja ja perheitä.

Erityislapsen sisaruksen lapsuuteen voi liittyä pelkoa ja vaikeuksia, mutta moni erityisen sisaruuden kokenut kertoo lapsuuden myös antaneen paljon.

Esittelemme tässä julkaisussa Erityinen sisaruus -projektissa vuosina 2015– 2017 tehdyn tiedonkeruun pohjalta saatuja tuloksia fiktiivisten kertomusten muodossa. Tietoa on kerätty haastattelemalla sekä erilaisin toiminnallisin menetelmin yli sadalta eri-ikäiseltä erityislapsen sisarukselta. Projektissa on kerätty myös erityislasten sisarusten omia vinkkejä vanhemmille, joiden lapsilla on erityinen sisarussuhde.

Jokainen perhe on yksilöllinen. Jokainen lapsi on yksilöllinen. Ja jokainen sisarussuhde on yksilöllinen. Siksi myös erityislapsen sisaruus on lopulta ihan tavallista sisaruutta lapselle itselleen. Samalla tavoin erityislapsen sisaruksen vanhemmuuteen liittyvät asiat ovat lopulta samoja kuin kaikkien lasten kohdalla.

 

Lue julkaisu tästä

 

Lähde: Erityinen sisaruus -blogi