Aiemmat koulutukset

 

 

Lastenneurologian hoitajat (Lane ry) on järjestänyt

 

LASTENNEUROLOGIAN HOITOTYÖN VALTAKUNNALLISET KOULUTUSPÄIVÄT

 

 

TAMPEREELLA 14.–15.4.2016

- Teemoina neuropsykiatrinen lapsipotilas sekä  lasten ja nuorten unenaikaiset häiriöt hoitotyön näkökulmasta

HELSINGISSÄ 5.-6.2.2015

- Teemoina lapsen epilepsian hyvä hoito ja muuttuva lastenneurologian hoitotyö

OULUSSA 6.-7.2.2014

- Teemana asiakaslähtöiset toimintatavat ja ympäristön merkitys lastenneurologian hoitotyössä.

HELSINGISSÄ 9.11.2012

- Teemana lastenneurologian hoitotyön hyvät käytännöt

 

Aiempien koulutusten ohjelmat löytyvät vasemmasta valikosta.