Lane ry:n kannanotto vammaisten henkilöiden välttämättömän avun kilpailuttamisen lopettamiseksi

10.10.2017

Kannanotto vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettamiseksi

 

Me Lastenneurologian hoitajat ry:ssä vastustamme vammaisten henkilöiden koko elämän mittaisten, välttämättömien palveluiden järjestämistä hankintalain mukaisesti palvelujen kilpailutuksen kautta.

Kilpailutus on vastoin ihmisoikeuksia ja tulee pitkällä tähtäimellä sekä inhimillisesti että kansantaloudellisesti kalliiksi.

Nämä elämälle välttämättömät palvelut pitää rajata hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle, kuten monissa EU-maissa on tehty.

Suomen kesäkuussa 2016 ratifioima vammaisten ihmisten oikeuksia koskeva YK:n yleissopimus korostaa vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta kaikessa päätöksenteossa. Sopimuksen mukaan vammaisella ihmisellä on oikeus valita asuinpaikkansa eikä häntä saa velvoittaa käyttämään tiettyä asumisjärjestelyä.

 

Me vaadimme, että vammaisilla lapsilla on koko elämänsä ajan mahdollisuus heidän ihmisoikeuksiensa toteutumiseen ja hyvään elämään.

 

Lastenneurologian ry:n hallitus 15.9.2017

*****

 

Allekirjoita vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamista vastustava kansalaisaloite, jotta eduskunta ottaisi asian käsiteltäväkseen: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2538

Päivitys 12.10.2017: Kansalaisaloite on ylittänyt vaadittavan 50 000 allekirjoituksen rajan, mutta on tärkeää edelleen kerätä allekirjoituksia, sillä mitä enemmän nimiä, sitä vahvempi viesti eduskunnalle.

 

Nimien keräys jatkuu 12.12.2017 saakka. 

Kansalaisaloitteen takana on kaikkiaan 32 valtakunnallista vammaisjärjestöä, jotka ovat tehneet jo usean vuoden ajan tuloksetta tiivistä vaikuttamistyötä lakiuudistuksen aikaansaamiseksi. Järjestöt näkivät kansalaisaloitteen viimeiseksi keinokseen vaikuttaa vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumiseen heidän tarvitsemiaan palveluita järjestettäessä.

 

Kansalaisaloitteen oma nettisivusto: http://www.eimyytavana.fi/

 

Lue lisää: