Apuraha/palkinto

Lane alkoi syksyllä 2015 jakaa jäsenilleen apurahoja lastenneurologian hoitotyön kehittämiseksi

sekä Lasten asialla -palkinnon tunnustuksena ansiokkaasta työstä lastenneurologian hoitotyön kehittämisessä.

 

APURAHAT

 

Hakuaika vuonna 2017: 1.9.–30.9.2017. Hakemusten on oltava perillä viimeisen hakupäivän klo 24:een mennessä.

Vuonna 2017 myönnetään enintään 3000 euroa.

Hakemus lähetetään sähköpostitse (sekä hakemus että liitteet yhtenä Word-tiedostoliitteenä, tiedoston nimi: hakijan sukunimi_apurahahakemus) osoitteeseen pj.lane.ry(at)gmail.com.  Jäsenrekisterivastaava tarkistaa hakijoiden jäsenyyden ennen hakemusten lähettämistä arviointitoimikunnalle.

Apurahan saaja / apurahojen saajat julkistetaan 20.11.2017 Lanen kotisivuilla ja tieto ilmoitetaan apurahan saajalle sähköpostitse.

Lue tarkasti ennen hakemista Lanen apurahan hakuohjeet, säännöt ja kriteerit.

 

LASTEN ASIALLA -PALKINTO

 

Ehdotukset palkinnon saajasta perusteluineen tehdään sähköpostitse (Word-tiedostoliitteenä, tiedoston nimi: ehdottajan sukunimi_palkintoehdotus) 30.9.17 mennessä osoitteeseen  pj.lane.ry(at)gmail.com. Jäsenvastaava tarkistaa ehdokkaiden jäsenyyden ennen kuin lähettää hakemukset arviointitoimikunnalle.

Vuonna 2017 myönnettävä Lasten asialla -palkinto on 500 euroa.

Palkinnon saaja julkistetaan 20.11.2017 Lanen kotisivuilla ja tieto ilmoitetaan palkinnon saajalle sähköpostitse.

Luen ennen ehdottamista Lasten asialla -palkinnon säännöt ja kriteerit.

 

*******

 

Vuonna 2017 sekä apurahahakemusten että palkintoehdotusten arvioitsijoiksi ovat lupautuneet terveystieteiden tohtorit Anna Axelin, Annu Haho ja  Katja Joronen.