Apuraha/palkinto

Lane alkoi syksyllä 2015 jakaa jäsenilleen apurahoja lastenneurologian hoitotyön kehittämiseksi

sekä Lasten asialla -palkinnon tunnustuksena ansiokkaasta työstä lastenneurologian hoitotyön kehittämisessä.

 

APURAHAT

 

Hakuaika vuonna 2018: 1.9.–30.9.2018. Hakemusten on oltava perillä viimeisen hakupäivän klo 24:een mennessä.

Vuonna 2018 myönnetään enintään 3000 euroa.

Hakemus lähetetään sähköpostitse (sekä hakemus että liitteet yhtenä Word-tiedostoliitteenä, tiedoston nimi: hakijan sukunimi_apurahahakemus) osoitteeseen lastenneurologianhoitajat(at)gmail.com.  Jäsenrekisterivastaava tarkistaa hakijoiden jäsenyyden ennen hakemusten lähettämistä arviointitoimikunnalle.

Apurahan saaja / apurahojen saajat julkistetaan 20.11.2018 Lanen kotisivuilla ja tieto ilmoitetaan apurahan saajalle sähköpostitse.

Lue tarkasti ennen hakemista Lanen apurahan hakuohjeet, säännöt ja kriteerit.

 

*******

LASTEN ASIALLA -PALKINTO

 

Haku julkistetaan myöhemmin.

 

*******

Vuonna 2018 apuraha-arvioitsijoina toimivat TtT Anna Axelin, TtT Katja Joronen ja TtT Tarja Pölkki.