Kohti yhteistä lapsikäsitystä

16.3.2018

LAPE-muutosohjelma: Kohti yhteistä lapsikäsitystä

 

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) tavoitteena on edistää jokaiselle lapselle ja nuorelle suotuisaa kasvu- ja oppimisympäristöä sekä tukea perheen hyvinvointia. Tämä edellyttää laajaa uudistumista hallinto- ja ammattikuntakeskeisyydestä lapsi- ja perhelähtöisyyteen. Myös toimintakulttuuri on nyt yhä tärkeämpää ajatella yhdessä uusiksi.

Toimintakulttuuri ilmenee siinä, miten ajattelemme lapsista, miten kohtaamme lapset, nuoret ja perheet sekä miten teemme yhteistyötä eri alojen toimijoiden kanssa. Näkevätkö eri alojen ammattilaiset lapsen ja nuoren vain omilla ”silmälaseillaan”: oppilaana, potilaana, lastensuojeluasiakkaana, kuntoutettavana, valmennettavana, erityistä tukea tarvitsevana, maahanmuuttajana tai vammaisena? 

Toimintakulttuurin taustalla on lapsikäsitys, joka on eri alojen asiatuntijoilla ja toimijoilla. Siihen vaikuttavat paitsi omat oletuksemme ja arvomme, myös koulutuksemme sekä työtä ohjaava lainsäädäntö ja muut säädökset.

Tänään julkaistavan Kohti yhtenäistä lapsikäsitystä -kirjan toimittaja, professori emerita Lea Pulkkinen tiivistää keskustelun merkityksen:   

-Lapsikäsitys ei ole asia, joka voidaan toimeksiannolla määrätä toteutettavaksi. Se syntyy henkilökohtaisen tiedostamisprosessin tuloksena. Tiedostamista edistävät asiasta keskustelu ja tapahtumien analyysi lapsikäsityksen näkökulmasta. Yhteiset tavoitteet löytyvät tältä pohjalta.

Lapsen, nuoren ja perheen hyvän elämän tukeminen vaatii kaikkien toimijoiden yhteistyötä. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa lähtökohtana on lapsen ja nuoren kasvun edistäminen ihmissuhteissa ja yhteisöissä: kotona, vertaisryhmässä, varhaiskasvatuksessa kodin ulkopuolella, koulussa, oppilaitoksessa, terveys- ja sosiaalipalveluissa, asuinympäristössä, erilaisissa kohtaamisen paikoissa, harrastuksissa ja seurakunnissa.

Lea Pulkkinen (toim.) Kohti yhtenäistä lapsikäsitystä. Työpaperi 12/2018, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.