Vammaissosiaalityön lapsiasiakkaat haluavat tulla kuulluksi ja olla osallisia elämäänsä koskevassa päätöksenteossa

15.4.2019

Vammaissosiaalityön lapsiasiakkaat haluavat tulla kuulluksi ja olla osallisia elämäänsä koskevassa päätöksenteossa

Valtakunnallisen Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asiakasprosessissa (VamO) -hankkeen tuloksista kertova julkaisu perustuu asiakkaiden kokemuksiin osallisuudesta vammaissosiaalityössä. Tuloksissa korostuu vammaisten henkilöiden, heidän tilanteidensa, tarpeidensa ja tavoitteidensa moninaisuus. Lapsiasiakkaan erityinen toive on, että häntä tavataan, tapaamiset tapahtuvat pääsääntöisesti kotona ja että työntekijät käyttävät hänelle soveltuvia puhetta tukevia kommunikaatiomenetelmiä ja -välineitä, kuten kuvia, tukiviittomia ja tabletteja.