Lapsiasiavaltuutetun artikkelikokoelma "Vammaisuus ja lapsen oikeudet" julkaistu

26.10.2021

Vammaisuus ei ole hyvän lapsuuden este – syrjintä, rakenteet ja asenteet ovat

 

Lapsiasiavaltuutetun toimiston uusi teos osoittaa, että vamman kanssa elävien lasten yhdenvertaisuus jää Suomessa monin paikoin yhä toteutumatta. Lapset kohtaavat vammaisuuteen liittyviä kielteisiä rakenteita, asenteita, normeja ja syrjintää. Samanaikaisesti keskittyminen vammaisuuteen voi viedä huomion lapsista vammaisuuden takana.

Lapsiasiavaltuutetun toimisto julkaisi 26.10. teoksen Vammaisuus ja lapsen oikeudet: Lapsen elämää vamman kanssa. Teoksessa haetaan vastauksia siihen, miten vamman kanssa elävien lasten oikeudet toteutuvat nykypäivän Suomessa. Teos on 12 artikkelin kokoelma, ja se käsittelee vammaisuutta ja lapsen oikeuksia moniäänisesti, lasten omia näkemyksiä ja kokemustietoa unohtamatta. Lapsiasiavaltuutetun tapaamisissa vamman kanssa elävät lapset ja nuoret ovat toivoneet, että heidät kohdattaisiin ensisijaisesti tavallisina lapsina, joilla on erilaisia ominaisuuksia, kuten meillä kaikilla.

 

Elina Pekkarinen & Anton Schalin (toim.) 2021. Vammaisuus ja lapsen oikeudet: Lapsen elämää vamman kanssa. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2021:4. Julkaisu on vapaasti ladattavissa valtioneuvoston julkaisuarkisto Valtossa.

 

Lähde / lue lisää: https://lapsiasia.fi/-/tiedote_vammaisuus-ei-ole-hyvan-lapsuuden-este

 

*****

 

Kirjassa on myös Lanen jäsenen Johanna Ollin artikkeli Miten vammaisen lapsen toimijuus toteutuu sairaalassa?