Lapsiasiavaltuutettu: lasten neuropsykiatriset piirteet jäävät liian usein tunnistamatta

5.1.2022

Turvataan parempi arki lapsille ja nuorille, joilla on neuropsykiatrisia piirteitä

 

Lapsiasiavaltuutettu järjesti pyöreän pöydän keskustelun 8.12. niiden lasten ja nuorten oikeudesta palveluihin, joilla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä. Pyöreän pöydän keskusteluun osallistui laajasti järjestöjä, tutkijoita, palveluntarjoajia sekä viranomaisia. Pyöreän pöydän keskustelussa kävi ilmi, että neuropsykiatriset piirteet jäävät liian usein tunnistamatta ja lapset saattavat pudota palvelujen turvaverkon läpi.

Neuropsykiatriset eli nepsy-piirteet voivat näkyä vaikeuksina tunteiden säätelyssä ja keskittymisessä, oppimisessa, aistikokemuksissa sekä vuorovaikutuksessa. Nepsy-piirteiden taustalla on usein aivojen rakenteellista tai toiminnallista poikkeavuutta. Piirteet ovat hyvin yksilöllisiä ja voivat vaihdella eri ympäristöissä. Piirteet eivät lähtökohtaisesti tarkoita vaikeuksia, sillä kaikilla ihmisillä on erilaisia ominaisuuksia. Toisinaan piirteet voivat johtaa diagnoosiin. Yleisimpiä neuropsykiatrisia diagnooseja ovat ADHD ja ADD, kehityksellinen kielihäiriö, autisminkirjo, pakko-oireiset häiriöt sekä Touretten oireyhtymä. Tuesta ja tiedosta hyötyvät kaikki lapset ja heidän perheensä, joiden arkea piirteet kuormittavat.

 

Lue lisää: https://www.sttinfo.fi/tiedote/turvataan-parempi-arki-lapsille-ja-nuorille-joilla-on-neuropsykiatrisia-piirteita?publisherId=17712812&releaseId=69928381

 

Lue myös Tukiliiton kannanotto aiheeseen:

Tukiliitto muistuttaa, että ratkaisevaa vammaispalvelujen myöntämisessä ovat henkilön toimintakyvyn rajoitteet ja tuen tarve. Neuropsykiatrisesti oireilevilla lapsilla on oikeus yksilöllisten tarpeidensa mukaisiin palveluihin ja myös syrjimättömään kohteluun sekä YK:n vammaisyleissopimuksen että YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen nojalla.

Lue lisää: https://www.tukiliitto.fi/ajankohtaista/tukiliitto-muistuttaa-etta-vammaispalvelulakimme-ei-ole-diagnoosiperustainen/