Ehdotus kliinisen hoitotyön erikoisaloista on valmistunut

10.1.2022


Kliinisen hoitotyön erikoisalat : Ehdotukset kliinisesti erikoistuneen sairaanhoitajan osaamisen kehittämiseksi

 

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnan hoitotyön jaosto on valmistellut ehdotukset kliinisen hoitotyön erikoisaloista.

Jaoston ehdotus muodostaa 17 kliinisen hoitotyön erikoisalan kokonaisuuden. Niitä ovat esimerkiksi kansanterveyden hoitotyön, tehohoitotyön, päivystyshoitotyön ja syöpään sairastuneen hoitotyön erikoisalat. Kaikki erikoisalat näkyvät viereisessä kuviossa.

Lue lisää:

Uutinen: https://stm.fi/-/ensimmaiset-ehdotukset-kliinisen-hoitotyon-erikoisaloista-ovat-valmistuneet

Julkaisu: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163719

 

*******

Lastenneurologian hoitoyöhön lähimmin liittyvä erikoisala on kehitysvammaisen hoitotyö.  Lasten ja nuorten hoitotyö sekä gerontologinen hoitotyö on ajateltu kaikki erikoisalat läpileikkaaviksi.