Lasten asialla -palkinnon säännöt

Lasten asialla -palkinnon säännöt


Lane ry jakaa Lasten asialla -palkinnon tunnustuksena ansiokkaasta työstä lastenneurologian hoitotyön (=sairaanhoitajien, lähihoitajien, lastenhoitajien ja muiden hoitajien työn) kehittämisessä.

Ehdotus tehdään vapaamuotoisesti Lane ry:n hallitukselle sähköpostilla: lastenneurologianhoitajat@gmail.com "jatkuvan haun" periaatteella.

Palkintoa voi ehdottaa yksilö tai ryhmä, jonka/joiden ei tarvitse olla Lanen jäseniä. Hallitus päättää palkinnon myöntämisestä ja voi tarvittaessaan käyttää ehdotusten arvioinnissa hallituksen ulkopuolista arviointitoimikuntaa, joka arvoi ehdotukset sovittujen ehtojen mukaisesti.  Palkinto voidaan jättää jakamatta, jos riittävän hyviä ehdotuksia ei tule.