Apurahojen ja palkintojen saajat

Lanen apurahojen saajat

 

Vuosi 2019:

hakijoita 4, joista kaksi täyttivät hakukriteerit, kahdelle myönnetty apuraha jaettiin:

-Päivi Haukilahti, (1000€ kahdelle jäsenelle osallistumismaksuihin 16-19.9.2020 Lissabonissa pidettävään European Society for Pediatric Urology(ESPU)- koulutuksen osallistumiseen). Koulutukseeen osallistujat sitoutuvat kirjoittamaan artikkelin Lasten asialla -lehteen koulutuspäivien jälkeen. Koulutus siirtynyt vuodelle 2021 vallitsevan maailman laajuisen  pandemia Covid-19 tilanteen vuoksi.

-Laura Ortju, (2000€ preventiivisen hoitotyön maisteriopintoihin liittyvän asiantuntijuus- ja projektiharjoittelun suorittamiseen osapäivisesti helmi-toukokuussa 2020). Hakija sitoutuu kirjoittamaan artikkelin Lanen Lasten asialla -lehteen harjoittelun jälkeen.

Vuosi 2018:

yksi hakukriteerit täyttävä hakemus, yksi myönnetty apuraha jaettiin:

-TtM Olli Johanna, Turku (3000€ kahden kuukauden tutkimustyskentelyyn tammi- ja helmikuussa 2019) Apurahan saaja velvoitetaan tekemään esitys Lane ry:n koulutuspäiville tai kirjoittamaan aiheesta Lane ry:n lehteen.

Vuosi 2017:

kaksi hakukriteerit täyttävää hakemusta, kaksi apurahaa jaettiin:

-  TtM Kauppila Kirsi, Tampere (421 € XV Kansalliseen hoitotieteelliseen konferenssiin Vaasassa osallistuminen kahdella posteriesityksellä, kirjoitus täällä)

- TtM Olli Johanna, Turku (2000€ Yhden kuukauden päätoimiseen tutkimustyöskentelyyn helmikuussa 2018, raportti Lanen koulutuspäivillä 2019)

 

Vuosi 2016:

kaksi hakukriteerit täyttävää hakemusta, kaksi apurahaa jaettiin:

- Sh Kristiina Aalto (400 € YAMK-opiskeluihin liittyvään opintomatkaan Keniaan, raportti täällä)

- Sh, TtM Johanna Olli (1500 € Voimauttavan valokuvaukseen ammatilliset perusteet -kurssiin, raportti Lanen 2018 koulutuspäivillä ja Lasten asialla -lehdessä nro 4)

 

Vuosi 2015

Vuonna 2015 apurahat jätettiin jakamatta, koska määräaikaan mennessä ei tullut yhtään apurahahakemusta.

 

 

Lasten asialla -palkinnon saajat

 

Vuosi 2021

Vuonna 2021 myönnettiin Lasten asialla -palkinto sh, tTM, väitöskirjatutkija Johanna Ollille sekä sh, Ttm Tiina Marttilalle. Haastattelut tästä linkistä.

Vuosi 2019 

Vuonna 2019 myönnettiin  ensimmäinen Lasten asialla -palkinto apulaisosastonhoitaja Mervi Taipaleenmäelle Ouluun. Täältä löytyy haastattelu.