Apurahojen ja palkintojen saajat

Lanen apurahojen saajat

Vuosi 2018:

yksi hakukriteerit täyttävä hakemus, yksi myönnetty apuraha jaettiin:

-TtM Olli Johanna, Turku (3000€ kahden kuukauden tutkimustyskentelyyn tammi- ja helmikuussa 2019) Apurahan saaja velvoitetaan tekemään esitys Lane ry:n koulutuspäiville tai kirjoittamaan aiheesta Lane ry:n lehteen.

Vuosi 2017:

kaksi hakukriteerit täyttävää hakemusta, kaksi apurahaa jaettiin:

-  TtM Kauppila Kirsi, Tampere (421 € XV Kansalliseen hoitotieteelliseen konferenssiin Vaasassa osallistuminen kahdella posteriesityksellä)

- TtM Olli Johanna, Turku (2000€ Yhden kuukauden päätoimiseen tutkimustyöskentelyyn helmikuussa 2018, raportti Lanen koulutuspäivillä 2019)

 

Vuosi 2016:

kaksi hakukriteerit täyttävää hakemusta, kaksi apurahaa jaettiin:

- Sh Kristiina Aalto (400 € YAMK-opiskeluihin liittyvään opintomatkaan Keniaan, raportti täällä)

- Sh, TtM Johanna Olli (1500 € Voimauttavan valokuvaukseen ammatilliset perusteet -kurssiin, raportti Lanen 2018 koulutuspäivillä ja Lasten asialla -lehdessä nro 4)

 

Vuosi 2015

Vuonna 2015 apurahat jätettiin jakamatta, koska määräaikaan mennessä ei tullut yhtään apurahahakemusta.

 

 

Lasten asialla -palkinnon saajat

 

Vuodet 2015-2017

Vuosina 2015-2017 palkinto jätettiin jakamatta, koska määräaikaan mennessä ei tullut yhtään ehdotusta.