Osaamisalueluettelo

LASTENNEUROLOGIAN HOITAJIEN OSAAMISALUEET

 

Ohjeet

 

Luettelo on perustettu helpottamaan hoitajien keskinäistä konsultaatiota sekä niitä tahoja, jotka etsivät asiantuntevia ammattihenkilöitä pitämään koulutuksia.

 

Luetteloon voivat Lastenneurologian hoitajat ry:n varsinaiset jäsenet ilmoittaa omia osaamisalueitaan. Kukin henkilö vastaa itse ilmoittamiensa tietoja paikkansapitävyydestä ja oman osaamisensa arvioimisesta. 

Myös työyksikkö kokonaisuudessaan voi ilmoittaa yhteisen osaamisalueensa (tai useampia osaamisalueita), jos koko työyksikkö on kouluttautunut johonkin aiheeseen tai kehittänyt jotain työn osa-aluetta. Työyksikön tiedot ilmoittavan tulee olla Lane ry:n jäsen.  Yksikön hoitotyön esimieheltä (osastonhoitaja tai vastaava) on oltava suostumus yksikön ilmoittamiseen.

 

Lähetä tietosi kotisivuvastaavalle lastenneurologianhoitajat(at)gmail.com, joka lisää ne kotisivuille. Voit poimia alla ehdotetuista otsikoista vain ne, joihin sinulla on tekstiä (esim. jos et ole käynyt lisäkoulutuksia, voit jättää sen otsikon pois).

Osaamisalue voi olla käytännön hoitotyön osa-alue (kuten kuvakommunikaation käyttö) tai sitten johtamis- tai koulutusosaamista (kuten tiimipalavereiden suunnittelu tai osallistujia aktivoivien menetelmien käyttö). Se voi myös liittyä tiedotustaitoihin (esim. sosiaalisen median käyttö) tai muuhun vastaavaan.

Voit määritellä osaamisalueesi tosi tarkasti rajatuksi (esim. ketogeenisen dieetin toteutus leikki-ikäisillä) tai sitten hyvinkin laajaksi (lasten ravitsemus) aivan sen mukaan, miten laajaksi oman osaamisesi koet.

Osaamisalueesta ei tarvitse olla todistusta tai titteliä, vaan riittää, että itse koet aiheen olevan sellainen, että voisit siitä muille kertoa jotain hyödyllistä.

 

YKSITTÄISEN HENKILÖN OSAAMISALUE

Nimi:
Ammattinimike:
Osaamisalueet:
Osaamisalueisiin liittyvä työkokemus/vastuutehtävät:
Osaamis alueisiin liittyvät lisäkoulutukset:
Osaamis alueisiin liittyvät julkaisut:
Muuta tärkeää aiheeseen liittyvää:
Yhteystiedot:

 

Tai:

 

TYÖYKSIKÖN OSAAMISALUE

Työyksikön nimi:
Osaamisalue:
Osaamisalueeseen liittyvät lisäkoulutukset tai kehittämistyö:
Muuta tärkeää aiheeseen liittyvää:
Yhteyshenkilön nimi ja asema:
Yhteyshenkilön yhteystiedot:

 

 

Lanen jäsenten osaamisalueet:

 

Nimi: Satu Junnonen
Ammattinimike: Lsh, sairaanhoitaja AMK
Osaamisalueet: Epilepsia, video-EEG-tutkimukset, epilepsiakirurgia
Osaamisalueisiin liittyvä työkokemus/vastuutehtävät: sh Lastenlinnan epilepsiayksikössä vuodesta 1996 alkaen ja video-EEG:n sh vuodesta 1999 alkaen
Osaamisalueisiin liittyvät lisäkoulutukset: osallistuminen muutamaan kansainväliseen koulutukseen ulkomailla
Osaamisalueisiin liittyvät julkaisut: Kirjoittanut epilepsiasta:
Koistinen P, Ruuskanen S, Surakka T. (toim.) 2009. LASTEN JA NUORTEN HOITOTYÖN KÄSIKIRJA.
Yhteystiedot: satu.junnonen(at)hus.fi

 

 

Nimi: Johanna Olli
Ammattinimike/oppiarvo: sairaanhoitaja, Terveystieteiden maisteri
Osaamisalue: Lapsen oikeudet ja osallisuuden tukeminen
Osaamisalueeseen liittyvä työkokemus/vastuutehtävät: meneillään oleva väitöskirjatyö aiheesta
Osaamisalueeseen liittyvät julkaisut:
- Olli, J., Vehkakoski, T. & Salanterä, S. 2012. Facilitating and hindering factors in the realization of disabled children’s agency in institutional contexts - literature review. Disability & Society 27(6), 793–807. (artikkeli suomeksi tästä)
- Olli, J. 2012. Lapsen oikeus tulla kuulluksi kuntoutuksessa. Kuntoutus 35 (3), 17–20.
- Junnila, R., Olli, J., Aromaa, M. & Salanterä, S. 2013. Lapsen osallistumisen ja osallisuuden tukeminen neuvolassa. Terveydenhoitaja 4-5, 32–33
Muuta tärkeää aiheeseen liittyvää: edustan Lanea LOS-verkostossa, joka tekee lasten oikeuksien sopimusta tunnetuksi Suomessa
Yhteystiedot:pj.lane.ry(at)gmail.com, puh. 046 568 3057 (Turku)

 

Nimi: Johanna Olli
Ammattinimike/oppiarvo: sairaanhoitaja, Terveystieteiden maisteri
Osaamisalue: Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät (erityisesti kuvakommunikaatio)
Osaamisalueeseen liittyvä työkokemus/vastuutehtävät: usean vuoden työkokemus lastenneurologisella osastolla
Osaamisalueiseen liittyvät lisäkoulutukset:Lapsi leikkii, liikkuu, kommunikoi, Suomen CP-terapiayhdistys 26.–28.3.1998 Espoo + Aistit väylänä vuorovaikutukseen, Kuulonhuoltoliitto, 23.11.2000 Helsinki.
Osaamisalueeseen liittyvät julkaisut:
Useita luentoja aiheesta mm. Sairaanhoitajapävillä, Lastensairaanhoitajapäivillä, Turun OKL:ssä jne.
Yhteystiedot:pj.lane.ry(at)gmail.com, puh. 046 568 3057 (Turku)

 

Nimi: Teija Peltonen
Ammattinimike:Sairaanhoitaja AMK
Osaamisalueet: Neurologisesti sairaan vauvan ja vanhemman varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen
Osaamisalueisiin liittyvä työkokemus/vastuutehtävät: sairaanhoitaja / Kiikku-vauvaperhetyöntekijä epilepsiayksikössä vuodesta 2003 alkaen.
Osaamisalueisiin liittyvät lisäkoulutukset:
Kiikku-vauvaperhetyöntekijän koulutus,
Neurohoitajan erikoistumisopinnot
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat ja niiden hoito, prosessikoulutus
Yhteystiedot:Teija.peltone(at)hus.fi, Teija.peltonen(at)gmail.com