Historia

Ensimmäinen ideointikokous 18.3.2011

Ensimmäisen kerran idea lastenneurologian hoitajien yhdistyksestä otettiin suuremmassa joukossa esille ensimmäisillä valtakunnallisilla lastenneurologian hoitajien koulutuspäivillä Kotkassa syyskuussa 2003. Monien mielestä idea oli hyvä, mutta kukaan ei siinä kohtaa ollut valmis tarttumaan toimeen ja ryhtymään vastuuhenkilöksi, joten idea sai muhia useamman vuoden ihmisten mielissä.

Tammikuussa 2011 sitten Johanna Olli ryhtyi puuhanaiseksi asialle ja lähetti asiasta sähköpostia kaikille lastenneurologian hoitajille, joiden sähköpostiosoite hänellä sattui olemaan tiedossa eli 11 henkilölle seitsemästä eri organisaatiosta. Yhtä lukuun ottamatta kaikki vastasivat ja ilmaisivat innostuksensa lähteä perustamaan yhdistystä; osa ideointiporukkaan ja kaikki tuleviksi jäseniksi. Heidän kauttaan saatujen sähköpostiosoitteiden avulla sanaa saatiin eteenpäin 14 muuhun organisaatioon, niin että lopulta yhdistystä suunnittelemassa oli koossa 25 hengen ideointiporukka kymmenestä eri organisaatiosta. Pääasiassa ideointi toteutettiin sähköpostitse, mutta kaksi ideapalaveriakin pidettiin keväällä Helsingissä Lastenlinnassa.

Heti alusta lähtien yhdistyksen tarkoituksena on ollut neurologisesti sairaiden ja vammaisten lasten hyvinvoinnin edistäminen. Keskeisimpänä välineenä siihen tällä yhdistyksellä on lastenneurologian hoitajien kouluttaminen, tiedon jakaminen ja hoitotyön kehittäminen, mutta muitakin välineitä on tarkoitus käyttää – tämän vuoksi yhdeksi yhdistyksen tarkoitukseksi kirjattiin yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

Yhdistyksen perustava kokous pidettiin Turussa 20.10.2011 Sairaanhoitajaliiton järjestämien Perhehoitotyön päivien yhteydessä. Mukana kokouksessa oli 24 hoitajaa eri puolilta Suomea – sellaisiakin, joita sähköpostirinki ei ollut tavoittanut, mutta jotka olivat saaneet tiedon muuta kautta. Yhdistys todettiin erittäin tarpeelliseksi ja toivotuksi. Valmistelutyöryhmä oli tehnyt hyvää työtä, mutta vielä kokouksessa saatiin joitain uusia ideoita yhdistyksen sääntöihin laitettavaksi.  Keskustelu sujui hyvässä hengessä ja yhdistyksen hallitusta saatiin vielä hieman laajennettua kokouksen osanottajien ansiosta.

 

VUOSI 2012

Vuonna 2012 yhdistyksen toiminta lähti todenteolla käyntiin. Jäsenille perustettiin sähköpostilista ja yhdistyksen kotisivuille keskustelupalsta.

Yhdistys järjesti ensimmäiset lasten Lastenneurologian hoitotyön koulutuspäivänsä 9.11.2012 Helsingissä Lastenklinikalla. Päivään osallistui 91 henkilöä, joista lähes kaikki olivat Lanen jäseniä. Päivän teemana oli Lastenneurologian hoitotyön hyvät käytännöt, jonka teoreettisiin perusteisiin keskityttiin viidessä 20-40 minuutin luennossa (perhekeskeisyydestä, lapsilähtöisyydestä, kuntouttavasta työotteesta, hoitotyön roolista moniammatillisessa tiimityössä) ja käytäntöihin kuudessa eri työryhmässä. Työryhmät kestivät 1,5 h kerrallaan ja niiden aiheina olivat

    Tarkkaavaisuushäiriöisen lapsen hoitotyö ja vanhempien ryhmäohjaus

    Lapsi- ja perhekeskeinen hoitotyö - esimerkkinä vauvaperhetyö

    Jalkautuva työ – kokemuksia koti-, päiväkoti- ja koulukäynneistä      

    Lapsen ja perheen ohjaus ja potilasohjeet

    Lapsen auttaminen vuorovaikutuksen haasteissa

    Liikuntavammaisen lapsen hoitotyö

Koulutuspäivän päätteeksi ohjelmassa oli iltajuhla ravintola Perhossa.

 

VUOSI 2013

Yhdistyksen kotisivujen Ajankohtaista-osioon päivitettiin lähes viikoittain ammatillisia meno-, luku- ja linkkivinkkejä sekä tiedotteita Lanen toiminnasta. Kotisivuilla vieraili tilastojen mukaan keskimäärin noin 20 kävijää päivässä ja joinain päivinä jopa 80 kävijää. Keskustelupalstan käyttö lisääntyi kauden aikana edellisvuodesta hieman. Yhdistyksen sähköpostilistan kautta tiedotettiin ajankohtaisista asioista kauden aikana jäsenille 12 kertaa. Lanelle perustettiin myös oma Twitter-tili.

Yhdistykselle valittiin logokilpailun avulla oma logo ja Lanen ensimmäinen kannatustuote olikin sitten  yhdistyksen logolla varustettu kangaskassi.

Lanen jäsenille avoin tutustumiskäynti järjestettiin hallituksen kokouksen yhteydessä 25.9.2013 Kuopion yliopistollisessa sairaalassa.

Lane teki yhteistyötä Epilepsialiiton, Ensitietoverkoston ja Lapsen oikeuksien verkoston kanssa.  Ensitietoverkosto työsti aloitteen käypä hoito -suosituksen saamiseksi ja Lapsen oikeuksien verkosto toteutti lapsen oikeuksien päivän tapahtumia ja julkaisuja. Lanen hallituksen edustajat olivat mukana näiden suunnittelussa. Yhteistyötä Vammaisperheiden monitoimikeskus Jaatinen ry:n kanssa JaatisWiki-projektissa jatkettiin tiedottamalla jäsenille JaatisWikistä ja kirjoitusmahdollisuudesta sinne.

Kevät- ja syyskokouksen yhteydessä järjestettiin jäsenille virkistystoimintaa: keväällä illallisristeily Helsingin aluevesillä ja syksyllä naurujoogatuokio.

Oulun koulutuksen iltajuhla.
Tutkimusklubi!

VUOSI 2014

Yhdistyksen kotisivujen Ajankohtaista-osiota päivitettiin edelleen aktiivisesti. Kotisivuilla vieraili tilastojen mukaan päivittäin muutamasta kävijästä kymmeniin ja välillä lähes sataan kävijään. Parhaimpina päivinä kävijöitä oli jopa kolmesataa.

Yhdistys järjesti kaksipäiväisen lastenneurologian hoitotyön koulutuksen 6.-7.2.2014 Oulussa.  Teemoina olivat asiakaslähtöiset toimintatavat sekä ympäristön merkitys lastenneurologian hoitotyössä. Koulutukseen osallistui 68 henkilöä.

Yhdistykselle perustettiin tutkimusklubi, jonka ensimmäinen kokoontuminen oli 13.11.2014 Helsingissä. Osallistujia oli viisitoista, ja heistä noin kaksi kolmasosaa oli Lanen jäseniä. Tutkimusklubissa käytiin tieteellisen artikkelin pohjalta vilkasta keskustelua siitä, miten tietoa voisi hyödyntää omassa työssä.

Asiantuntijarekisteri otettiin käyttöön yhdistyksen kotisivuilla. Yhdistyksen jäseniä kannustettiin organisoimaan tutustumiskäyntejä muihin lastenneurologisiin yksiköihin. Tutustumiskäyntien ja muun kollegiaalisen konsultoinnin helpottamiseksi lastenneurologisten yksikköjen yhteystietoja alettiin kerätä yhdistyksen kotisivuille.

Lanelle perustettiin oma lehti, jonka toimituskunta aloitti lehden suunnittelun loppuvuonna 2014. Ensimmäinen numero ilmestyy alkuvuonna 2015. Lisäksi Lanen koulutuspäivistä julkaistiin raportti Suomen Lastenhoitoalan Liiton lehdessä 3-4/2014.

Lane teki yhteistyötä Epilepsialiiton, Ensitietoverkoston, Lapsen oikeuksien verkoston kanssa sekä Vammaisperheiden monitoimikeskus Jaatinen ry:n kanssa.  Ensitietoverkosto aloitti Irlannin ensitietosuosituksen (Informing families of their child´s disability) suomentamisen Käypä hoito -suositusprosessin edistämiseksi. Lanen hallituksen jäsenet tuottivat tekstiä Jaatinen ry:n JaatisWikiin sekä olivat mukana JaatisWikin kehittämisen suunnittelussa.

Yhdistys vaikutti sosiaalisessa mediassa puheenjohtajan kirjoittaman lastenneurologian hoitotyötä käsittelevän blogin kautta ja Lanen oman Twitter-tilin kautta, jonka avulla tuotiin esiin lastenneurologian hoitotyöhön ja lasten hyvinvointiin liittyviä asioita. Lanen Twitter-tilillä oli vuoden 2014 lopussa 588 seuraajaa.

VUOSI 2015

 

Lane järjesti perinteisesti kaksipäiväisen koulutuksen helmikuussa, tällä kertaa Helsingissä 5.-6.2.2015. Koulutuksen teemoina olivat lapsen epilepsian hyvä hoito, ensitieto ja muuttuva lastenneurologian hoitotyö. Koulutus pidettiin vasta uusituissa Folkhälsanin tyylikkäissä tiloissa ja osallistujia oli 77 (joista 65 molempina päivinä).

Tutkimusklubeja järjestettiin vuoden aikana kolme: helmikuussa, kesäkuussa piknikin muodossa ja marraskuussa. Teemoina olivat vammaisen lapsen ja nuoren osallisuuden tukeminen, pitkäaikaissairaiden nuorten kokemukset sairauden kanssa elämisestä sekä dialogisuus lapsen ja ammattilaisen vuorovaikutuksessa.

Kotisivuille päivitettiin edelleen ajankohtaisia vinkkejä ja Lanen Twitter-tilillä seuraajat lisääntyivät jatkuvasti. Keskustelupalstalla käytiin ajoittain enemmän ja ajoittain vähemmän keskusteluja. Yhteistyötä aiempien yhteistyötahojen kanssa jatkettiin.

 

Paljon uuttakin saatiin aikaan: ensimmäinen Lasten asialla-lehti julkaistiin 4.2.2015 sekä painettuna että sähköisenä versiona. Painettu versio jaettiin Lanen koulutukseen osallistujille. Toinen numero ilmestyi marraskuussa.

Lanen julisti myös ensimmäistä kertaa apurahoja jaettavaksi lastenneurologian hoitotyön tutkimiseen, kehittämiseen ja koulutuksiin sekä palkinnon jaettavaksi lastenneurologian hoitotyön kehittämisestä.

Uutena kannatustuotteena julkaistiin avainnauha, jossa valittavana olivat vihreä ja musta nauha Lastenneurologian hoitajat ry -tekstillä.

Lanelaiset olivat myös mukana vetämässä antoisaa hoitajasessiota SLNY:n Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus "Kuntootus kohalleen" -koulutuksessa Kuopiossa 10.–11.9.2015.

Vuosi 2016

 

Huhtikuussa 2016 järjestettiin Lanen kaksipäiväinen koulutus Tampereella Tampereen yliopistollisen sairaalan Finnmedi 5 -rakennuksen ja Hotelli Norlandia Caren hienoissa tiloissa. Teemoina olivat neuropsykiatrinen lapsipotilas sekä  lasten ja nuorten unenaikaiset häiriöt hoitotyön näkökulmasta. Hyvien luentojen, onnistuneiden järjestelyiden ja hyvän seuran lisäksi pidettiin kovasti ensimmäistä kertaa koulutuksen ohjelmaan kuuluneista tutkimusklubeista. Koulutukseen osallistui 76 osallistujaa, joista 68 molempina päivinä.

Kolmas Lasten asialla -lehden numero ilmestyi lokakuussa sekä sähköisenä, kaikille avoimena versiona että jäsenille kotiin postitettuna paperiversiona. Lehden teemana oli lasten valmistelu toimenpiteisiin ja tutkimuksiin.

Lanen kotisivujen tietopankkia täydennettiin vuoden aikana. Uudet linkit näkyvät nykyään tummennettuina, jotta on helppo tarkistaa uusimmat lisäykset.

Viisivuotisjuhlavuoden kunniaksi Lane tarjosi jäsenille "Tiedettä ja täytekakkua" eli mahdollisuuden järjestää syksyn aikana tutkimusklubi omalla paikkakunnallaan Lanen avustuksella. Lane tarjosi luettavat materiaalit, toimintaohjeet, täytekakun sekä tarvittaessa vetäjän.  Seitsemän työyksikköä eri paikkakunnilla (Kemi, Tampere, Kotka, Helsinki, Joensuu, Turku) tarttui tilaisuuteen ja klubien ovet avattiin juhlan kunniaksi myös muille kuin Lanen jäsenille.

Juhlavuoden kunniaksi järjestettiin myös 10.11.2016  Erityisen äiti -esitys, jonka Lane tarjosi jäsenilleen ilmaiseksi. Synttärinäytökseen pääsivät myös ei-jäsenet erittäin edullisesti.

Lanen ensimmäiset apurahan saajat  julkistettiin 18.11.2016.

 

 

Vuosi 2017
 

Vuonna 2017 ei järjestetty ollenkaan koulutuspäiviä, koska useilla paikkakunnilla  meneillään olevat suuret organisaatiomuutokset ja uusien lastensairaaloiden rakantamiset työllistivät lanelaisia niin, ettei koulutustiimiä saatu kasaan vuonna 2016. Vuoden 2018 koulutuksen suunnitelmat ovat kuitenkin edenneet hienosti.

Tutkimusklubeja järjestettiin Kuopiossa, Porissa sekä Helsingissä. Lane oli myös työelämäyhteistyökumppanina TAMK:n sairaanhoitajaopiskelijoiden opinnäytetyöprosessissa "Tutkimusklubi osana Lastenneurologian hoitajat ry:n toimintaa", jonka lopputuloksena syntyi malli ja ohjeet tutkimusklubin toteuttamiseen (tulossa Lanen tietopankkiin).

Neljäs Lasten asialla-lehden numero ilmestyi lokakuussa sekä sähköisenä, kaikille avoimena versiona että jäsenille kotiin postitettuna paperiversiona. Lehden teemana oli vuorovaikutus lasten hoitotyössä. Lehden kotisivuille perustettiin uusi Ajankohtaista-palsta, jotta saadaan materiaalia julkaistua varsinaisten lehden numeroiden välilläkin. Palstalla julkaistaan kirjoituksia eri aiheista sekä kirja-arvosteluita lastenneurologian hoitajille hyödyllisistä kirjoista.

Lanen hallitus työsti voimauttavan valokuvan menetelmällä upean videoteoksen Hyvästä hoitajuudesta, joka saa julkisen ensi-iltansa Lanen koulutuspäivillä 2018.

Vuoden aikana Lane otti kantaa vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettamiseksi ja oli yhteistyökumppanina "Silminä siniset tähdet - vanhemmuutta ja kasvatusyhteistyötä 100-vuotiaassa itsenäisessä Suomessa"-julkaisussa.

Apurahoja jaettiin kaksi kappaletta.