Toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • lastenneurologian potilaiden ja heidän perheidensä hyvinvoinnin edistäminen ja hoitotyön kehittäminen
 • hoitajien lastenneurologian hoitotyön osaamisen kehittäminen
 • lastenneurologian hoitotyön koulutuksen, johtamisen ja tutkimisen kehittäminen
 • lastenneurologian hoitajien ammatillisen erikoistumiskoulutuksen edistäminen
 • yhteiskunnallinen vaikuttaminen

 

Pääasiallisina toimintamuotoina ovat tässä vaiheessa

Tiedon jakaminen

 • kotisivujen linkkien ja vinkkien kautta
 • jäsensivujen keskustelupalstan kautta
 • sähköpostilistan kautta
 • Lasten asialla -lehden kautta
 • koulutuksia järjestämällä
 • tutkimusklubeja järjestämällä
 • muiden järjestämistä koulutuksista tiedottamalla

Hoitajien verkostoitumisen mahdollistaminen

 • keskustelupalstan avulla
 • koulutuksissa, tutkimusklubeissa ja muissa tilaisuuksissa

Keskustelun herättäminen hoitajien kesken ja yhteiskunnassa

 • koulutuksissa ja tutkimusklubeissa
 • jäsensivujen keskustelupalstan kautta
 • puheenjohtajan blogin kautta
 • Twitterin kautta