Kannanotot

 

 

Kannanotto vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettamiseksi

 

Me Lastenneurologian hoitajat ry:ssä vastustamme vammaisten henkilöiden koko elämän mittaisten, välttämättömien palveluiden järjestämistä hankintalain mukaisesti palvelujen kilpailutuksen kautta.

Kilpailutus on vastoin ihmisoikeuksia ja tulee pitkällä tähtäimellä sekä inhimillisesti että kansantaloudellisesti kalliiksi.

Nämä elämälle välttämättömät palvelut pitää rajata hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle, kuten monissa EU-maissa on tehty.

Suomen kesäkuussa 2016 ratifioima vammaisten ihmisten oikeuksia koskeva YK:n yleissopimus korostaa vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta kaikessa päätöksenteossa. Sopimuksen mukaan vammaisella ihmisellä on oikeus valita asuinpaikkansa eikä häntä saa velvoittaa käyttämään tiettyä asumisjärjestelyä.

 

Me vaadimme, että vammaisilla lapsilla on koko elämänsä ajan mahdollisuus heidän ihmisoikeuksiensa toteutumiseen ja hyvään elämään.

 

Lastenneurologian ry:n hallitus 15.9.2017

*****

 

Allekirjoita vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamista vastustava kansalaisaloite, joitta eduskunta ottaisi asian käsiteltäväkseen: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2538

 

Kansalaisaloitteen oma nettisivusto: http://www.eimyytavana.fi/

 

Lue lisää: