Lasten asialla -lehden arvot

Lasten asialla -lehden arvot

 

Hoitotyön ja hoitajuuden arvostaminen. Lehden sisältö on suunnattu ensisijaisesti lastenneurologian hoitotyön näkyväksi tekemiseen ja kehittämiseen. Suurin osa kirjoittajista edustaa hoitotyötä, mutta myös muiden alojen osaajia käytetään silloin, kun se on hoitotyön kehittämisen kannalta mielekästä.

Lapsinäkökulmaisuus. Lapsi on lastenneurologian hoitotyön päähenkilö ja hänen näkökulmansa on hoitotyön ja siitä kirjoittamisen lähtökohta. Jokaisessa lehdessä tuodaan esiin lasten ääniä mahdollisimman alkuperäisinä.

Perhekeskeisyys ja lapsen lähiympäristön merkityksen huomioiminen. Lapsi nähdään osana perhettään ja lähiyhteisöjään, ja vuorovaikutusta näiden yhteisöjen sekä fyysisen ympäristön pidetään keskeisenä hoitotyössä ja siitä kirjoittamisessa.

Näyttöön perustuva käytännönläheisyys. Lehden tarkoitus on herättää ajatuksia hoitotyön kehittämisestä ja antaa siihen käytännöllisiä ideoita. Lehden kirjoitukset perustuvat tutkittuun tietoon ja kokeneiden ammattilaisten osaamiseen, ja tiedon lähteet tuodaan selvästi esiin esimerkiksi lähdeviitteillä.

Rakentava kriittisyys. Lehdessä tuodaan esiin ammatillisten käytäntöjen kehittämistarpeita ja esitetään niihin kehitysehdotuksia. Kirja-arvostelut kirjoitetaan rakentavassa hengessä, mutta tuodaan esiin myös kirjan mahdollisesti ongelmalliset tai puutteelliset puolet. Toimituskunta kommentoi sekä toistensa että ulkopuolisten kirjoittajien käsikirjoitusten sisältöä ja kieliasua rakentavan kriittisesti ja esittää konkreettisia parannusehdotuksia. 

Tasa-arvoisuus ja syrjimättömyys. Lehteen pyritään saamaan kirjoittajia ja aiheita eri puolilta Suomea. Kansikuvissa kuvataan eri-ikäisiä, eri värisiä, eri kokoisia ja eri sukupuolia edustavia ihmisiä. Artikkeleissa ja kirja-arvosteluissa pyritään monipuolisiin aiheisiin. Lehdessä käytetään syrjimätöntä kieltä. (Lue lisää: https://www.ksl.fi/julkaisut/syrjimaton-kieli/ )