LEHDEN KOTISIVULLE JA KIRJOITUSOHJEISIIN

tästä linkistä.

 

ANNA PALAUTETTA TAI KESKUSTELE LEHDEN AIHEISTA

lehden keskustelupalstalle.

Lasten asialla 8/2022

PÄÄKIRJOITUS

 

Kuntoutus ja lehden arvot

Miten suhtaudut töissä, jos lapsi ha­luaa jotain sellaista, mitä et pidä tarpeellisena tai mitä ei ole ollut tapana antaa? Tutkimusaineistossani eräs lap­si sanoi kotiin lähtiessään laminoidusta kuvataulusta, jota oli käytetty toimen­piteeseen valmistelussa:”Minä otan sen mukaan.” Mitä sinä sanoisit silloin? Ker­toisitko, ettei sellainen ole tapana, ja yrit­täisitkö harhauttaa lapsen mielenkiintoa muualle – ja ottaisitko taulun lopulta lapsen kädestä? Vai yrittäisitkö selvittää, miksi lapsi haluaa taulun? Ja vaikket saisi syytä selville, yrittäisitkö ymmärtää, että se on jostain syystä hänelle merkityksel­linen? Miettisitkö silloin, onko tämän kerran mahdollista poiketa käytännöstä ja antaa laminoitu taulu kotiin, tai ajai­siko esimerkiksi taulusta otettu kopio, valokuva tai piirros saman asian?

Tässä lehdessä teemana on kuntou­tushoitotyö. Kuntoutusta ei ole vielä totuttu ajattelemaan kovin paljon lapsen näkökulmasta. Lehdessä olemme pyrki­neet herättelemään ajatuksia lapsen nä­kökulman merkityksellisyydestä ja myös tarjoamaan keinoja sen tavoittamiseen käytännössä. Lapsinäkökulmaisuus on yksi lehtemme keskeisistä arvoista, joista voit lukea lisää lehden verkkosivulta. Se, kuten muutkin arvomme (hoitotyön ja hoitajuuden arvostaminen, perhekeskei­syys ja lapsen lähiympäristön merkityk­sen huomioiminen, näyttöön perustuva käytännönläheisyys, rakentava kriittisyys, tasa-arvoisuus ja syrjimättömyys) sopisi­vat kyllä hyvin myös kuntoutushoitotyön arvoiksi. Onko teidän työyhteisössänne puhuttu siitä, millaiset arvot ohjaavat toimintaanne ja miten ne näkyvät käytän­nössä? Työyhteisöjen käytännöt, kulttuurit ja raken­teet muuttuvat vain, jos ihmiset alkavat niitä muuttaa.

Lehden toimittaminen on ollut todel­la antoisaa ja olen nauttinut yhteistyöstä oivallisten toimittajien kanssa. Nyt seitse­män vuoden jälkeen on tullut aika jatkaa kohti uusia haasteita ja luovuttaa paikka jollekulle, jonka on mahdollista tehdä työtä yhtä suurella innolla ja lehden tär­keistä arvoista kiinni pitäen.

Johanna Olli,
päätoimittaja

Lasten asialla -lehden

sähköiset versiot

 

Lasten asialla 2022 (lukuversio)

Lasten asialla 2022 (tulostusversio)

Lasten asialla -lehden

sähköiset versiot

 

Lasten asialla 2022 (lukuversio)

Lasten asialla 2022 (tulostusversio)