Lasten asialla -palkinnot 2021

 

Lasten asialla -palkitut vuonna 2021 ovat Johanna Olli ja Tiina Marttila.
Lanen 10-vuotisjuhlavuonna myönnettiin Lasten asialla -palkinto kahdelle perustajajäsenelle Johanna Ollille ja Tiina Marttilalle. Palkinto myönnetään hallitukselle saapuneiden ehdotusten perusteella ansiokkaasta työstä lastenneurologisen hoitotyön kehittämisessä. Palkinnon suuruus on 100 euroa.

 

Johanna Olli on Lastenneurologian hoitajat ry:n perustajajäsen ja toimi pitkään puheenjohtajan tehtävässä. Johanna on tehnyt ansiokasta työtä lastenneurologian hoitotyön kehittämiseksi paitsi Lanen kautta, myös oman tutkimuksensa ja sen näkyväksi tekemisen kautta. Johannan vahvuutena on aktiivinen tiedottaminen sekä omasta että muusta lastenneurologiaan liittyvästä ajankohtaisesta tutkimuksesta kansantajuisesti blogitekstien ja sosiaalisen median sekä toki Lasten asialla -lehden kautta, jonka päätoimittajana hän on toiminut lehden perustamisesta v. 2015 alkaen. Johanna on etevä päätoimittaja ja luotsaa lehden toimituskuntaa kannustaen ja opettaen. Johannan ammattitaito tieteellisen kirjoittamisen ja tutkimusten tulkinnan saralla on eduksi yhdistykselle ja lehdelle.

Johanna valmistui lasten sairaanhoitajaksi vuonna 1994 ja työskenteli sen jälkeen ensin autismiyksikössä ja tämän jälkeen lastenneurologian osastolla. Johanna huomasi pian, ettei lastenneurologian hoitotyöhön kohdistuvia koulutuksia, saati kirjallisuutta ollut. Tämä antoi kipinän jatko-opinnoille ja terveystieteiden maisteriksi valmistuttuaan Johanna jatkoihin vielä tohtoriopintoihin, jotka nyt ovat loppusuoralla. Väitöskirjassaan Johanna tutkii, miten hoitotyössä voitaisiin tukea vammaisten lasten kuulluksi tulemista ja mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämään. Väitöstutkimuksen ohella Johanna kouluttaa ja kirjoittaa lasten osallisuuteen, hyvinvointiin ja hoitotyöhön liittyvistä aiheista.

Johanna toivoo, että Lanen jäsenet hyödyntäisivät verkostoitumisen tuomia hyötyjä. Johanna näkisi mielellään enemmän hoitotyötä kehittävää keskustelua jäsenfoorumilla, sillä hänen mielestään viisaus lisääntyy jakamalla. Johanna antaa erityistä kiitosta tutkimusklubitoiminnasta ja toivoo sille jatkoa tulevaisuudessakin.

”Jokaisella lapsella oikeus elää hyvää elämää ja kasvaa parhaaksi omaksi itsekseen. Jos minä voin edistää tämän oikeuden toteutumista, miksi en tekisi sitä? Mielestäni se on jokaisen aikuisen velvollisuus. Itse en kuitenkaan tee sitä velvollisuudesta, vaan siitä ilosta, että voin laittaa kiertämään sitä hyvää, mitä itse olen elämässä saanut. Mutta myös siitä ilosta, että lasten läheisyydessä koen itsekin saavani jotain sellaista, mikä meiltä aikuisilta usein on hukassa.” - Johanna Olli

 


Tiina Marttila on yksi Lastenneurologian hoitajat ry:n perustajajäsenistä ja toiminut aktiivisesti muun muassa hallitustyössä sekä Lasten asialla -lehden toimittajana. Tiina on hoitotyön edistäjä, digitaalisten palvelujen kehittäjänä edelläkävijä sekä on tehnyt lastenneurologialla työskennellessään merkittävää työtä kehittäessään epilepsiaa sairastavien lasten hoitoa. Tiina on aktiivinen somevaikuttaja lasten hoitotyön asioissa.

Tiina on koulutukseltaan lasten sairaanhoitaja sekä on suorittanut neurohoitajan erikoistumisopinnot. Sittemmin hän on kouluttautunut terveystieteiden maisteriksi sekä ammatilliseksi opettajaksi. Parhaillaan Tiina opiskelee hyvinvointiteknologian YAMK-tutkintoa oman työn ohella. Valtaosan työurastaan Tiina on tehnyt lastenneurologialla. Nykyisin hän työskentelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella sote-tiedonhallinnan tehtävissä.

Tiina näkee hoitajien työn kehittämisen keskeisenä hoidon laadun kannalta, sillä hoitajat ovat terveydenhuollon suurin ammattiryhmä. Lane saa Tiinalta kiitosta hyvästä hoitajalähtöisestä koulutuksesta ja ammatillisen kehittymisen tukemisesta. Tiina toivoo, että myös työnantajat ymmärtäisivät koulutusten arvon ja mahdollistaisivat koulutuksiin ja tutkimusklubeihin osallistumisen työajalla.

”Yhteiskunnan tila näkyy siinä, miten se huolehtii heikoimmistaan. Sairaat ja vammaiset lapset ja nuoret ovat ryhmä, joihin pitää satsata ja välittää heistä tänään ja myös huomenna.”
- Tiina Marttila

Ehdotuksia Lasten asialla -palkinnon saajiksi voi tehdä jatkuvan haun periaatteella, tarkemmat ohjeet täällä. Palkinnon saajat päätetään syksyisin ja julkistetaan vuosittain koulutuspäivillä sekä Lanen verkkosivuilla.


TEKSTI: Laura Ortju, Lasten asialla -lehden toimittaja