Erityislasten perheet ja perheiden tukeminen

Uusimmat lisäykset (15.3.2021 jälkeen) on merkitty tummennettuna.

 

Katso myös Yhdistyksiä ja säätiöitä -sivu!

Etsi vertaistukea -hakukone Vertaistalon sivuilla.

 

Arjen kesyttäjät. Käytännön vinkkejä arjen hankaliin tilanteisiin.

CP-liitto 2018. Tueksi perheen arkeen. Tietoa palveluista, joita cp-, mmc- ja hydrokefaliavammaiset lapset ja heidän perheensä voivat hakea.

Espoon pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten ja heidän perheidensä palveluohjaus 2004 – 2006

Erityinen sisaruus -sivusto.

Fågel, Paula & Kukkonen, Sonja 2020. Erityislasten vanhempien uupumus ja tuen tarve.

Forsström,  Nina & Kalliomäki, Kiti. 2016. Tuen tarve erityislapsen perheessä.

Hyvinvoivaperhe.fi - metkoja menetelmiä erityislapsiperheiden hyvinvointiin

Jeglinsky, Ira 2012. Family-centredness in services and rehabilitation planning for children and youth with cerebral palsy in Finland.

Jääskeläinen, Eeva 2004. Vanhemmuus erityistä tukea tarvitsevan nuoren ja ikätoverin arjessa.

Karjalainen, Pia. 2021. Vanhemmuutta tukevasta -ryhmätoiminnasta hyviä tuloksia.

Kerppola, Jenni . 2021. Parental empowerment in child and family services (Vanhemman osallisuus lasten ja perheiden palveluissa)

Kuronen, Laura ja Virtala, Elli 2016. Vanhempien ja kehitysvammaisen lapsen ääni kuntoutussuunnitelma ja HOJK sisällönanalyysissa.

Lajunen Kaija 2007. Toimijuuden rakentaminen ja rakentuminen ylivilkkaiden ja tarkkaamattomien lasten äitien ryhmäohjauksessa.

Lastentalo.fi.  Erikoissairaanhoidon palvelu, jossa on tietoa lasten sairauksista, hoidosta ja hoitoon valmistautumisesta. 

Mikkonen, Johannes. 2016. Isä, se toinen vanhempi.

Nikkinen, Julianna; Nurminen, Kiia 2016. Sairaanhoitaja keskoslasten vanhempien vanhemmuuden tukijana vastasyntyneiden teho-osastolla.

Palveluohjauksen kehittämishankkeita syksyllä 2004

Palvelupolkumalli - portaali, jossa runsaasti tietoa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten perheille ja heidän kanssaan työskenteleville ammattihenkilöille.

Pietiläinen Erja (toim.) 2003. Lapsi, perhe ja palvelunohjaus. Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä palvelunohjauskokeilu 2001–2003.

Piskur, B. 2015. PARENTS’ ROLE IN ENABLING THE PARTICIPATION OF THEIR CHILD WITH A PHYSICAL DISABILITY - Actions, challenges and needs

Pollari, Kirsi 2007. Vammaisten lasten vanhempien toimijuus arjessa.

Sandberg, Erja 2016. ADHD perheessä : Opetus-, sosiaali- ja terveystoimen tukimuodot ja niiden koettu vaikutus

Sinkkonen Jari & Korhonen Laura. 2021. Pulassa lapsen kanssa.

Tikkanen, Soile 2015. Lapsen arviointi- ja tutkimusprosessi on muutostapahtuma lasta tutkimuksiin tuovan vanhemman kannalta.

Tikkanen, Soile 2015.Development of an empathic stance:Dialogical sequence analysis (DSA) of a single case during clinical child neurological assessment procedures.

Tonttila Tuula 2006: Vammaisen lapsen äidin vanhemmuuden kokemus sekä lähiympäristön ja kasvatuskumppanuuden merkitys.

Veijola, Arja 2004: Matkalla moniammatilliseen perhetyöhön- lasten kuntoutuksen kehittäminen toimintatutkimuksen avulla

Voimaperheet-toimintamalli

Vuorenmaa, Maaret. 2019. Pienten lasten ja heidän perheidensä hyvinvointi 2018.

Walden Anne 2006. Muurinsärkijät - Tutkimus neurologisesti sairaan tai vammaisen lapsen perheen selviytymisen tukemisesta.

 

Ensitieto

 

katso Kuntoutus ja hoito -osio