Kuntoutus ja hoito

Uusimmat lisäykset (15.1. 2021 jälkeen)  on merkitty tummennettuna.

 

 

Kuntoutusasioita löytyy myös

Tietoa diagnoosiryhmittäin -sivulta

 

Vinkkejä erityislapsen arjen tilanteisiin

 

Jaatistietopankki tietoa tukea iloa ideoita

Vinkkejä arkeen (Autismi- ja Aspergerliitto)

Oppaita neuropsykiatrisen lapsen arkeen (Tampere.fi)

 

 

Ensitieto

 

Ensitiedon antaminen perheelle Irlantilainen suositus  2014

Autismikirjo - näin kerrot lapselle diagnoosista (voi soveltaa muihinkin diagnooseihin)

Hyvä ensitieto kantaa -opas (Kehitysvammaisten Tukiliiton julkaisu 1/2014 pdf-muodossa)

Hänninen Kaija (2004): Kohtaamisen kokemuksia epävarmuuden näyttämöllä. Kokemuksellinen ensitieto vammaisen lapsen syntyessä.

Irlannin näyttöön perustuva ensitietosuositus suomeksi

JaatisWiki: Tietoa ja lähteitä ensitiedosta

Laaksovirta Hannu. 2017. Vakavasta sairaudesta keskusteleminen potilaan ja omaisten kanssa. Duodecim.

Verneri.netin Ensitieto-sivut

Vammaispalvelujen käsikirja:Ensitieto vastasyntyneen vammaisen tai sairaan lapsen vanhemmille

 

Lapsen valmistelu sairaalaan, tutkimuksiin ja hoitotoimenpiteisiin

 

Hiitola Briitta: Lapsen valmistamisen merkitys, haasteet ja keinoja

Hopeavuori& Kázmér (2015): Lapsen magneettikuvauksen -kuvasarja

Kivioja & Reunanen (2011): Leikki-ikäisen 3-6-vuotiaan EEG-tutkimus - opaslehtinen

Lapsen valmistaminen anestesiatutkimukseen.

Lastentalo.fi/lapsille: Sairaalaan tuleville lapsille videoita eri ammattiryhmistä (sairaanhoitaja, lääkäri, fysioterapeutti jne.)

Leikki-ikäisen emotionaalinen tuki päiväkirurgisessa hoitotyössä -hoitosuositus 2016.

Onko tärinästimulaatiolla vaikuttavuutta lapsen kipuun, ahdistukseen ja toimenpiteen kestoon pistämiseen liittyvissä toimenpiteissä? Näyttövinkki 2019, Hotus.

Rantala, Arja. 2021. Pelillinen mobiilisovellusinterventio kouluikäisten lasten päiväkirurgisella hoitopolulla.

Varhaiskasvatus sairaalassa (2009): Leikki lapsen valmistamisessa (s. 24).

Youtube.com -sivuilta löytyy monenlaista lääketieteellistä tietoa videoituna eri kielillä. Kannattaa kuitenkin katsoa videot ensin ensin itse, ennen kuin niitä näyttää lapselle.

Esimerkiksi HUS-videoista löytyy ohjausvideot  virtsanäytteen otosta naisille ja miehille erikseen, suomeksi ruotsiksi ja englanniksi.

Youtube-videoita valmistelusta:

EEG-tutkimus ja epilepsia

MRI-kuvaus lapselle

Vastasyntyneen hoito

 

Kuntoutushoitotyö

 

 Ahonen, Jonna; Hänninen, Susanna, Metropolia Ammattikorkeakoulu 2014: Kouluikäisen lapsen kivunhoito. Kipumittarin käyttö.

Autistisen lapsen omatoimisuuden tukeminen -Opas lapsen hoitoon osallistuville

Good practice in learning disability nursing

Griffits, P., Bennett, J., & Smith, E. (2007). The research base for Learning Disability Nursing: a rapid scoping review.

Isoherranen, Kaarina 2012. Uhka vai mahdollisuus - moniammatillista yhteistyötä kehittämässä.

Jokitalo-Trebs, Mari 2011: Moniammatillinen kuvaus Ruskeasuon koulun oppilaan toimintakyvystä ICF-viitekehyksessä.

Mutanen Jonna ja Nissinen Katja 2008: ADHD- lapsen vanhempien voimaannuttava ohjaus

Mäntynen, Raija 2007. Kuntoutumista edistävä hoitotyö aivohalvauspotilaiden alkuvaiheen jälkeisessä moniammatillisessa kuntoutuksessa.

Oivanen Tiina  ja Pussinen Heidi. 2007. Kehitysviiveisen lapsen hoitoketjun ja hoitotyön kuvaus potilasasiakirjojen perusteella.

Olli, Johanna 2014. Kehityshäiriöisten lasten kuntoutushoitotyö – jotain muuta kuin perinteisiä hoitotyön periaatteita ja käytäntöjä?Suomenkielinen tiivistelmä, alkuperäinen artikkeli

Olli, Johanna 2015. Millaisia ajatusmalleja on lasten kuntoutushoitotyön taustalla? Lasten asialla 1/2015.

THL: Kuntoutussunnitelman teko

Veijola, Arja 2004. Matkalla moniammatilliseen perhetyöhön – lasten kuntoutuksen kehittäminen toimintatutkimuksen avulla

 

Ravitsemus

 

Aistisäätely ja syöminen

Hetki ruualle -blogi

JaatisWikin vinkit: Ravitsemus

Ketogeeninen dieettihoito lasten epilepsian hoidossa - Käypä hoito -suositus

Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016.

Terveyttä ja iloa ruoasta - varhaiskasvatuksen ruokailusuositus 2018.

Viita-aho, Marjaana 2015.  Painajainen ruokapöydässä : Alle 3-vuotiaiden lasten neurologisiin häiriöihin liittyvät syömisongelmat

When does autism-related picky eating cross line to feeding disorder?

 

WC-asiat

 

Apua lasten pissa- ja kakkaongelmiin: Pissarakonpomoksi.fi

JaatisWinkin vatsan toiminta

Lasta kuulemalla parempiin tuloksiin kastelun hoidossa

 

Kuntoutus- ja arviointimenetelmiä

 

Hakomäki, Hanna 2005. Tarinasäveltäminen: uusi musiikkiterapian malli ja käytännöt.

Kinestetiikka® ,voimavaralähtöinen toimintamalli, joka perustuu ihmisen luonnollisten liikemallien ja aistitoimintojen ymmärtämiseen.

PoKe- kuntoutus, Poikkeavasti Kehittyvien lasten ja nuorten kuntoutus.

Pulli, Tuula 2010: Totta ja unta – draama puhe- ja kehitysvammaisten ihmisten yhteisöllisenä kuntoutuksena ja kokemuksena.

Suvanto, Anne, Lapsi tarinaa rakentamassa. Kielihäiriöisten lasten kerrontataidot ja niiden kuntoutuminen

Tarinasäveltäminen

Uotinen, Sanna 2008: “Vanhempien ja lasten toimijuuteen konduktiivisessa kasvatuksessa”

VIA-vahvuusmittari lasten ja nuorten luonteenvahvuuksien kartoitukseen

 

ICF ja GAS

Eskola, Anna 2016. GAS-menetelmän käyttöönottokokemukset Rinnekoti-Säätiön Työllistymistä ja osallisuutta edistävissä palveluissa

GAS -menetelmä käsikirja versio 4/Kela

GAS -lomake

GAS-menetelmä / Toimia-tietokanta, mittarit

Herajärvi, Nina 2010: Kouluikäisen vaikeavammaisen lapsen perheen yksilöllinen tilanne : ekokulttuurinen perhehaastattelumenetelmä ja ICF-CY perheen tuen tarpeen ja voimavarojen tunnistamismenetelminä.

ICF kuvitettuna versiona (englanniksi)

International Classification of Functioning, Disability and Health - Children and Youth Version.

Karhula, Maarit ym. 2021. ICF-luokituksen yksilötekijöiden kuvaus on osa toimintakyvyn laaja-alaista arviointia: Kartoittava kirjallisuuskatsaus ICF-yksilötekijöitä käsittelevistä tutkimuksista.

Matinvesi Seppo 2010: Prosessin ja ajoittamisen ongelmat kuntoutuksessa. ICF:n tulkintaa.

Rinne Pirjo ym. 2016. Kehitysvammaisen lapsen kuntoutuksen vaikuttavuus. pdf-raportti.

THL: Toimintakyvyn ICF-luokitus

 

Kuntoutuksesta yleisesti

 

EFRR, The European Forum for research in Rehabilitation

Hinkka, Katariina ja Järvikoski, Aila 2007: Kuntoutus ja elämänlaatu

Kuntoutuksen kansainvälinen tietokanta

KunNet

Kuntoutusasiain neuvottelukunta

Kuntoutusportti

Kuntoutustieteen opinnot


Launiainen, Helena & Sipari, Salla 2011:Lapsen hyvä kuntoutus käytännössä

Martin, Marjatta 2016. Nuoruus, vammaisuus ja kuntoutuksen merkitys. Väitöskirja.

Paalasmaa P., Sipari S., Lönnqvist M., Roivas M. 2021. Kuntoutuminen – Yhteiskehittelyä arjessa.

Palvelupolkumalli - portaali, jossa runsaasti tietoa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten perheille ja heidän kanssaan työskenteleville ammattihenkilöille.

Reunanen, Merja 2017. Toimijuus kuntoutuskokemusten kerronnassa ja fysioterapian kohtaamisissa. Väitöskirja.

Rinne Pirjo ym. 2016. Kehitysvammaisen lapsen kuntoutuksen vaikuttavuus. pdf-raportti.

Sipari, Salla & Mäkinen, Elisa 2012: Yhdessä rakentuva kuntoutusosaaminen

Sosiaaliportti, Vammaispalvelujen käsikirja

Sosiaali- ja terveysministeriö 2004:  Kuntoutuksen tutkimuksen kehittämisohjelma

 

Lapsen osallisuus kuntoutuksessa

 

Huisman, Annu. 2017. Metkuissa mukana: Lapsen osallistumista vahvistavien toimintatapojen yhteiskehittämisen tuomat muutokset kuntoutuksen ammattilaisten näkökulmasta.

Olli, Johanna 2012. Lapsen oikeus osallistua kuntoutukseensa.

Sipari S, Vänskä N, Pollari K. 2017a. Lapselle merkityksellinen toiminta kuntoutumisessa – Lapsen Metkut. Lapsen oikeus osallistua kuntoutukseensa – Lapsen edun arviointi (LOOK) -hanke. Lapsi- ja perhelähtöinen toimintatapa kuntoutuksen suunnitteluun ja arviointiin. 

Sipari, Vänskä & Pollari. 2017b. Lapsen edun toteutuminen kuntoutuksessa. Osallistumista ja toimijuutta vahvistavat hyvät käytännöt.

Vänskä, Nea; Sipari, Salla; Pollari, Kirsi; Huisman, Annu. 2018. Lapsen oikeus osallistua kuntoutukseensa. LOOK-hankkeen arviointiraportti.

 

Asiakkaiden kokemuksia kuntoutuksesta tai sen tarpeesta

 

Appelqvist-Schmidlechner, K; Lämsä, R; Tuulio-Henriksson, A. 2017. Oman väylän kulkijat. Kelan neuropsykiatrisen kuntoutuksen aloittaneiden nuorten aikuisten psykososiaalinen hyvinvointi.

 Järvikoski A, Hokkanen L, Härkäpää K (toim), 2009:  Asiakkaan äänellä. Odotuksia ja arvioita vaikeavammaisten lääkinnällisestä kuntoutuksesta.

Koukkari, Marja 2010: Tavoitteena kuntoutuminen: kuntoutujien käsityksiä kokonaisvaltaisesta kuntoutuksesta ja kuntoutumisesta

Martin, Marjatta 2016: Nuoruus, vammaisuus ja kuntoutuksen merkitys.

Sipari, Vänskä & Pollari. 2017. Lapsen edun toteutuminen kuntoutuksessa. Osallistumista ja toimijuutta vahvistavat hyvät käytännöt.

Somerkivi Pirjo 2000. "Olen verkon silmässä kala" Vammaisuus, kuntoutuminen ja selviytyminen sosiaalisen tuen verkostoissa.

 

Puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä

 

AMMe, ammatilliseen erityisopetukseen suunniteltu kuva- ja oppimateriaalipankki, joka sisältää piirrettyjä ja valokuvia sekä oppimateriaalia kotitaloudesta, puhtaanapidosta, tekstiili- , savi- ja metallitöistä sekä yhteisistä opinnoista

Bildstöd - svenska / English; ilmainen materiaalipankki kuvakommunikaatiosta ruotsiksi ja englanniksi

Communication Matters

Fasilitointi - kiistelty menetelmä

Jänis, Päivi 2009: Puhumattoman kehitysvammaisen ihmisen kivun arviointi ja hoito. Pro gradu.

KomHIT - kommunikationstöd i vårdsituatinoer. Laaja ruotsinkielinen sivusto (myös englanniksi) kuvakommunikaatiosta

Kuvakommunikaatiosovellus

Malja, Pauliina 2009. Hoitajien valmiudet kohdata tukiviittomia käyttävä potilas Satakunnan keskussairaalan lastenneurologian osastolla.

Papunet, sivusto kommunikoinnista ja selkokielestä

Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja

Suvi, suomalaisen viittomakielen verkkosanakirja

Talking Mats

Tikoteekki

Vehkakoski, Tanja & Rantala, Anja 2012. Lapsilähtöisyyden ja aikuisjohtoisuuden vuorottelu kuvakommunikointikansiota käyttävän lapsen ja opettajan välisessä kuulumisten kerronnassa.

Viivi , viittomakielisen opetuksen portti

Viitottu rakkaus: tulostettavaa mm kuvakommunikaatiomateriaalia lapsen elämän eri osa-alueilta

Vuoti, Burakoff & Martikainen. 2009. Tutkimus OIVA-hankkeen yhteisöllisen työskentelytavan vaikutuksista

 

Vuorovaikutus ja asenteet

 

Oikkonen, Marianne & Suonio, Eveliina 2015. Lapsi hiljaisuuden takana : opas selektiivisestä mutismista varhaiskasvattajille.

Suhonen, Eira 2009: Erityistä tukea tarvitsevan taaperon sopeutuminen päiväkotiryhmään. Monitapaustutkimus vuorovaikutussuhteista ja niiden rakentumisesta

Työkalupakki vammaisen lapsen näkemysten selvittämiseen

Vehkakoski, Tanja 2006: Leimattu lapsuus? : vammaisuuden rakentuminen ammatti-ihmisten puheessa ja teksteissä

Vuorovaikutusaiheisia kirjoituksia Lasten tähden blogissa.

 

Monikulttuurisuuden kohtaaminen

 

Opas maahanmuuttajatyöhön: kohtaamisvajeesta asiakasymmärrykseen. 2016. 

THL: Maahanmuuttajat ja monikulttuurisuus

Aalto, Kristiina 2017. Immigrant families´ perceptions of rehabilitation in children´s neurological unit.

 

Uneen liittyvien ongelmien hoito

 

The Happiest Baby - vauvan rauhoittelumenetelmä.

Hublin, 2008. Narkolepsian ja idiopaattisen hypersomnian diagnostiikka ja lääkehoito

Lapsen uni ja terveys (CHILD-SLEEP) -tutkimussivut (THL)

Paavonen & Saarenpää-Heikkilä 2012. Lapsuuden unihäiriöiden arviointi kliinisessä työssä

Teoriaa ESS-kaavakkeesta

Unikyselyt sekä unenseurantalomake ”Unen ja unirytmin häiriöt”-linkistä (sivut 37-39): http://www.tays.fi/fi-FI/Ohjeet/Hoitoohjeet/Lastentautien_ohjekirjat(52021)

Vauvan turvallinen nukkumisympäristö ─ 2016 päivitetyt hoitotyön suositukset / Hotus 

 

Moniammatillinen yhteistyö

Sipari, Salla 2002: Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen lasten ja nuorten lääkinnällisessä kuntoutuksessa

Sipari Salla 2008: Kuntouttava arki lapsen tueksi: kasvatuksen ja kuntoutuksen yhteistoiminnan rakentuminen asiantuntijoiden keskusteluissa

Veijola, Arja 2004: Matkalla moniammatilliseen perhetyöhön- lasten kuntoutuksen kehittäminen toimintatutkimuksen avulla

Vuoti, Burakoff & Martikainen. 2009. Tutkimus OIVA-hankkeen yhteisöllisen työskentelytavan vaikutuksista

 

Lääketieteellistä tietoa

 

Duodecim

ICD 10 in English

Neurosurgery

 

Laboratorio

 

Turun yliopisto- lääketieteellinen genetiikka

 

Hoitotyön kehittäminen

 

Antinaho, Tuula 2018. Potilaalle lisäarvoa hoitotyöstä – toimintatutkimus työajanseurannasta hoitotyön kehittämisessä. Väitöskirja. 

Hoitotyön Tutkimussäätiö: Näyttöön perustuvaa tietoa potilaan parhaaksi

Juup, Saara 2011. Hoitohenkilökunnan kokemuksia tutkimusklubin pilotointivaiheen toiminnasta.

Keränen, Joni 2012. Tutkimusklubi näyttöön perustuvan hoitotyön kehittämismenetelmänä : hoitajien kokemuksia.

Kliinisen hoitotyön erikoisalat: Ehdotukset kliinisesti erikoistuneen sairaanhoitajan osaamisen kehittämiseksi

Laaksonen, Kuukasjärvi & Ylönen (toim.) 2016. Tutkimusklubit hoitotyötä kehittämässä.

Mtkä asiat estävät ja edistävät uusien toimintatapojen vakiinnuttamista sairaalaympäristössä? Näyttövinkki 1/2022, Hotus.

Olli, Johanna 2016.  Tiedettä ja täytekakkua.

Mattila, Melender & Häggman-Laitila 2014: Tutkimusklubi näyttöön perustuvan hoitotyön implementoinnissa – järjestelmällinen katsaus

Mäenpää, Heli 2015. Malli hoitotyön tutkimusklubitoiminnan aloittamisesta näyttöön perustuvan toiminnan edistämisessä.  

Niemi, Annina; Shulpina, Elina; Stenlund-Taulasto, Jonna 2017. Tutkimusklubi osana Lastenneurologian hoitajat ry:n toimintaa

Olli, Johanna 2016. Tutkimusklubi: käytännön työn kehittämistä

Sairaanhoitajien sosiaalisen median ohjeet

 

Saattohoito, lapsen kuolema ja suru

 

Hyvä saattohoito Suomessa - saattohoitosuositukset / THL

KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry

Surevan kohtaaminen

Lastenkirjoja surusta ja kuolemasta

 

Tunteiden tunnistaminen ja kohtaaminen, sosio-emotinaalinen kehitys

 

Kurki, Kristiina 2017. Young children’s emotion and behaviour regulation in socio-emotionally challenging situations. Väitöskirja.

Lastenkirjoja vaikeista tunteista(pelko, suru,yksinäisyys, viha, huoli)

Opratat -sivusto (på svenska); vaikeiden asioiden käsittelyyn avuksi videoita

Tunne-etsivät  (ilmainen pelillinen oppimateriaali tunteiden tunnistamiseen)

Zarra-Nezhad, Maryam 2016.The Joint Effects of Parenting Styles and The Child`s Temperamental Characteristics in Children`s Social-emotional Development. Väitöskirja.

 

Kirjaaminen

 

Heiskanen, Noora 2019. Children's needs for support and support measures in pedagogical documents of early childhood education and care. Väitöskirja.

Vehkakoski, Tanja 2007. Tuhat ja yksi tarinaa lapsesta. Kriittinen katsaus lausuntojen kielenkäyttöön.

 

Kivunhoito

 

Alle kouluikäisen lapsen kivun arviointi ja hoitotyö: Opas hoitohenkilökunnalle

Kipu - käypä hoito-suositukset

Kipumittari ja pelkomittari. Papunet.

Kivun arviointi - Terveyskylä.fi

Kouluikäisen lapsen kivun hoito. Kipumittarin käyttö: kirjallisuuskatsaus

Pitkäniemi ym. 2020. Musiikki-interventiot kivun hoidon osana.

VAS, VRS vai NRS? – Vinkkejä kipumittarin valintaan.

 

Leikki

 

Esteetön leikkitapahtuma

Esteettömän leikkitapahtuman tarkistuslista (työn alla)

Hoitajat, leikkikää lasten kanssa! Terveyttä tieteestä -blogi.

Johanna Ollin bloggauksia leikistä Lasten tähden -blogissa.

Kaikille sopiva liikunnallinen leikkipuisto. Turkuamk 2017.

Leikki kohtaamisen paikkana. Lapsinäkökulmablogi.

Leikkinurkka - ADHD:n ja kehityksellisen kielihäiriön Verraton-lehdessä

Leikkipankki.

Olli, Johanna ym. 2021. Getting into the Same Boat – Enabling the Realization of the Disabled Child’s Agency in Adult–Child Play Interaction. (suomenkielinen lyhennelmä täällä: https://leikkipaiva.fi/samaan-veneeseen-paasysta-neuvottelemassa-vammaisen-lapsen-toimijuuden-toteutuminen-leikkivuorovaikutuksessa/)

Vinkkejä erityistä tukea tarvitsevien lasten leikkeihin (Tikonen)

 

Muuta

Neurohoitajan käsikirja

Sairaanhoitajan eettiset ohjeet

PDF-tiedostoLeikki lasten hoitotyön keinona.pdf (185 kB)
Olli, Johanna 2011. Leikki lasten hoitotyön keinona. Sairaanhoitaja 84 (3), 18–20.
PDF-tiedostoLeikin avulla eroon peloista_LänsiSuomi_12_9_2016.pdf (928 kB)
Leikin avulla eroon peloista / Väitöskirjatutkija, sairaanhoitaja Johanna Olli, haastattelu sanomalehti Länsi-Suomessa 12.9.2016
MS Word -tiedostoGREEN-JÄRVINEN JA TURUNEN_2019_Leikki on lapsen työ.docx (3.4 MB)
Leikki on lapsen työ / Erityisen tuen tarpeessa olevan lapsen leikistä Marina Green-Järvinen ja Minna Turunen 2019, Tikoteekki