Vammaisuus

Uusimmat lisäykset (15.1.2021) jälkeen) on merkitty tummennettuna.

 

Ahponen Helena 2008: Vaikeavammaisen nuoren aikuistuminen.

Harnett Alison 2007: Informing families of their child´s disability. National best practice guidelines, consultation & research report.

Martin, Marjatta 2016: Nuoruus, vammaisuus ja kuntoutuksen merkitys.

Reinikainen Marjo-Riitta 2007. Vammaisuuden sukupuolittuneet ja sortavat diskurssit. yhteiskunnallis-diskursiivinen näkökulma vammaisuuteen.

Vehkakoski, Tanja 2006: Leimattu lapsuus? : vammaisuuden rakentuminen ammatti-ihmisten puheessa ja teksteissä.

Vehmas, Simo (toim. ) 2010: Vammaisuuden kokeminen ja kokemisen vammaisuus.

Watson, N., Shakespeare, T., Cunningham-Burley, S. Barnes, C., Corker, M., Davis, J. & Priestley, M. 2000. 'Life as a Disabled Child': a qualitative study of young disabled people's perspectives and experiences.

Vammaispalvelujen käsikirja

 

 

Vammais- ja kuntoutuspolitiikkaa, lakeja, ohjelmia ja raportteja

The European Disability Forum

Kuntoutusasiain neuvottelukunta

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992

Lastensuojelulaki

Suomen perustuslaki

Terveys-EU

US Department of Health and Human Services; 2002. Closing the Gap: A National Blueprint to Improve the Health of Persons with Mental Retardation.

Vammaispalveluja koskeva lainsäädäntö

WHO Disabilities and rehabilitation.

 

Lapsille tietoa vammaisuudesta / sairauksista

(katso myös lastenkirjojen lukuvinkit Lasten asialla -lehdistä sekä lehden verkkosivulta)

Avustajakoiran puuhatehtävät (puuhakirja - också på svenska)

Erityisestä sisaruudesta tietoa

Kirjalista lapsille vammaisuudesta / erityisyydestä (sivun alareunassa)

Kun pupusisko sairastui - kuvakirja sisaruksen sairastumisesat 

Leivotaan ihminen - kuvakirja ihmisen perimästä (myös PDF-muodossa ja också på svenska)

Opratat -sivusto (på svenska); vaikeiden asioiden käsittelyyn avuksi videoita

Rufus, spesiaali lapsi - kuvakirja pojasta, jolla on Touretten oireyhtymä

Saku, spesiaali lapsi - kuvakirja pojasta, jolla on Aspergerin oireyhtymä

Voihan vammainen – lasten kuvasanakirja vammaisuudesta

 

Nuorille tietoa vammaisuudesta / sairauksista

(katso myös nuortenkirjojen lukuvinkit Lasten asialla -lehdistä sekä lehden verkkosivulta)

Nuoret ja ADHD