Varhaiskasvatus, koulu ja opiskelu

Uusimmat lisäykset (15.3.2021 jälkeen) on merkitty tummennettuna.

 

Arnkil, Marikki. 2019. "Mehän opimme enemmän kuin lapset" Opettaja dialogisena auktoriteettina. Väitöskirja.

AHEAD, Association of Higher Education and Disability

Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa (ESOK) -hankkeen (2007-2009) loppuraportti.

From, Kristine ”Että sais olla lapsena toisten lasten joukossa” – Substantiivinen teoria erityistä tukea tarvitsevan lapsen toiminnallisesta osallistumisesta toimintaympäristöissään.

Haavanlammi, Mervi 2017. Tukea tarvitsevan koululaisen toimijuus kouluympäristössä: koululaisten kertomuksia koulupäivästä ja asiantuntijoiden näkemyksiä koululaisten toimijuuden edistämisestä kouluympäristössä.

Heiskanen, Noora 2019. Children's needs for support and support measures in pedagogical documents of early childhood education and care. Väitöskirja.

Hermanoff, Anneli 2016. "Mukava mennä iloisella mielellä" : narratiivinen tutkimus kehitysvammaisten nuorten toisen asteen opinnoista

Hyytiäinen , Merja 2012: Integroiden, segregoiden ja osallistaen. Kolmen vaikeasti kehitysvammaisen oppilaan opiskelu yleisopetuksessa ja koulupolku. esiopetuksesta toiselle asteelle.

Iisakka, Riikka ja Moilanen, Marju. 2017. ”Tää on vähän sekava tää koulutuspolku”: koulutuspoluilla koetut vaikeudet ja tuki, kun oppijoilla on hahmotusvaikeuksia.

Karlsson, Liisa & Riihelä, Monika 2004.Ajattelu alkaa ihmetyksestä. Ryhmätyöstä yhteistoiminnalliseen oppimiseen. 

Lahtinen, Anu; Lauri, Pirkko; Pulkkinen, Jaana & Saarinen, Maria. 2013. Erityislasten osallisuuden kokemuksia päiväkodissa.

Lakkala, Ritva. 2016. Erityislapsi päivähoidossa : Vanhemman ja päiväkodin henkilökunnan kokemuksia.

Naukkarinen, Aimo: Inkluusiodiskurssit

Paju, Birgit. 2021. An expanded conceptual and pedagogical model of inclusive collaborative teaching activities. Väitöskirja.

Saarinen, Minna 2012: Sosiaalisen elämän kehykset. Kampus-ohjelman opiskelijoiden sosiaalinen asema tuetussa aikuisopiskelussa ja vapaa-ajalla

Saloviita, Timo: Inkluusio eli osallistava kasvatus

Savia, Mari. 2019. Lapsen ja huoltajien ääni esi-ja alkuopetuksen kolmiportaisen tuen asiakirjoissa. Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma.

Skillilataamo - harjoitteita monipuolisten perusliikkumistaitojen kehittämiseen.

Snellman Johanna 2017. Neuvottelua erityisyydestä, asiantuntijuudesta ja vanhemmuudesta. Erityisoppilaaksi nimeäminen vanhemman kertomana.

Teräväinen, Veikko 2011: Asperger-erityisoppilaan sosiaalinen integraatio

Äikäs, Aino 2008. Toisen asteen koulutuksessa ja työelämäänkö vaikeasti vammaisena?