Lastenneurologian yksiköitä

Tälle sivulle kootaan kaikkien niiden yksiköiden yhteystietoja, joissa tehdään lastenneurologian  hoitotyötä. Lähetä yksikkösi tiedot osoitteeseen lastenneurologianhoitajat(at)gmail.com.

 

HUS, Uusi lastensairaala

Stenbäckinkatu 9, 00280 Helsinki

 

************************************************************************************************

OYS, Lastenneurologian yksikkö                                                                                    

         

OYS, Lasten ja nuorten vastuualue

Lastenneurologian yksikkö

PL 23, 90029 OULU

 Lastenneurologia

                                                                                       

************************************************************************************************

PSSHP, Lastenneurologian yksikkö 3402


Yksikön osoite ja puhelinnumero:

PSSHP, Kuopion yliopistollinen sairaala

PL 100 70029 KYS

 

************************************************************************************************

KESKI-SUOMEN KESKUSSAIRAALA, lasten neurologian pkl

KSKS, Lastenneurologian pkl

Keskussairaalantie 19, rak.45/1

40620 Jyväskylä

 

Keski-Suomen keskussairaala lastenneurologia

********************************************************************************************

Satakunnan keskussairaala

Lastenneurologian poliklinikka ja päiväosasto  E.3

 

Sairaalatie3  28500 Pori

 

***********************************************************************************************

TAYS, Lastenneurologinen yksikkö

Yksikön osoite ja puhelinnumero:

 

Lastenneurologian yksikkö (LNEY) 

 

 

Tampereen yliopistollinen sairaala
Lastenneurologian yksikkö
PL 2000, 33521 Tampere

 

Lastenneurologian yksikkö

 

Lastenneurologian yksikössä (LNEY) tutkitaan, hoidetaan ja kuntoutetaan 0–16 -vuotiaita lapsia ja nuoria, joilla epäillään tai on todettu aivojen tai muun hermoston toiminnan häiriöitä. Tyypillisiä sairauksia ovat erilaiset aivoperäiset kohtaukset, kehityksen erityisvaikeudet, kehitysviivästymät sekä CP-vammat. Yhteistyössä avohoidon työntekijöiden kanssa järjestellään avohoidossa tapahtuvaa lastenneurologista kuntoutusta sekä arvioidaan toteutettujen kuntoutustoimien tehokkuutta. Käynnit lastenneurologian yksikössä vaihtelevat muutaman tunnin poliklinikkakäynneistä 2 – 5 päivää kestäviin tutkimus- ja kuntoutusarviojaksoihin.

Yksikön toimimintaperiaate on moniammatillinen yhteistyö. Lastenneurologian työryhmään kuuluvat lääkärin ja omahoitajan lisäksi fysioterapeutti, toimintaterapeutti, puheterapeutti, psykologi, kuntoutusohjaaja, ravitsemusterapeutti sekä sosiaalityöntekijä.

Lastenneurologian yksikkö toimii ma-pe klo 8.00-17.00.Yöhoitoa vaativien lasten hoito tapahtuu jakson aikana toisaalla lastenklinikassa tai potilashotellissa.

************************************************************************************************

TYKS Lastenneurologian vastuualue TO8E

 

Osoite ja puhelinnumero:

Tyks, U-sairaala
(rakennus 3)
Kiinamyllynkatu 4-8,
20521 Turku

Lastenneurologian päiväsairaala ja poliklinikka

*************************************************************************************************

SiunSote/Pohjois- Karjalan sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä / Lastenneurologian päiväsairaalaosasto 7A ja lastenneurologian poliklinikka

Lastenkeskus/ Lastenneurologia/ Osastolla 7 A toimii lastenneurologian poliklinikka ja päiväsairaala

 

Osoite: Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu

puhelinnumerot:

 

Lastenneurologian päiväsairaalassa tehdään lasten kehitystasoarvioita moniammatillisessa työryhmässä ja erilaisia esilääkitystä tai anestesiaa vaativia toimenpiteitä. Teemme myös osastojaksoja edeltäviä kotikäyntejä sekä toimimme sairaanhoitajaopiskelijoiden ohjaajina.

Lastenneurologialla tutkitaan ja hoidetaan 0- 16 vuotiaita lapsia ja nuoria.

 

************************************************************************************************                                                                                                                                 

PHHYKY, Lastenneurologian yksikkö

 

Osoite:

Keskussairaalankatu 7

15850 Lahti

 

Yksikössämme toimii Lasten neurologian osasto sekä Lasten ja nuorten neurologian poliklinikka. Osastomme on päiväosasto.

päivitetty 8/2022