VERKOSTOIDUTAAN: Jorvin lastenneurologian vastaanotto

Jorvin lastenneurologian vastaanoton sairaanhoitajat: Airi, Tytti, Tove ja Päivi

Jorvin sairaala Suomen toiseksi suurimmassa kaupungissa Espoossa (274 000 asukasta) on osa Helsingin yliopistollista keskussairaalaa ja Jorvin lasten yksiköt ovat osa HYKS Lasten ja nuorten sairaalaa. Espoo sijaitsee Helsingin länsinaapurina ja se on pientalovaltainen keskustaton teknologiakaupunki, jossa luonto on lähellä saaristoineen ja Nuuksion erämaineen.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS) Lastenneurologian erikoistuneemmat, valtakunnallisiakin velvoitteita hoitavat, yksiköt sijaitsevat Helsingissä. Alueellista lastenneurologista poliklinikkatoimintaa on Jorvin, Peijaksen (Vantaa) ja Hyvinkään sairaaloissa ja lasten vastaanottoja vielä Porvoossa, Raaseporissa ja Lohjalla.

 

Toiminnan kuvaus

Jorvin lastenneurologian vastaanotolle tullaan neurologisen sairauden tai oireiden selvittelyä varten sekä mm. epilepsia- ja kehitysseurantaan. Vastaanotto toimii arkisin virka-aikaan. Potilaiden ikäjakauma on 0-15 vuotta ja potilaat kutsutaan lähetteen perusteella. Vastaanotolla käydään yksittäisillä käynneillä sekä kehitys- ja kuntoutusarvioissa.

Tilat

Jorvin sairaala valmistui 1976, joten tilat ovat aikansa kuva. Betoninharmaa sairaalarakennus pientaloasutuksen ja peltojen keskellä on jo paljon palvellut lähialueensa asukkaita. Tällä hetkellä sairaala-alueella laajennetaan ja rakennetaan kiivaasti ja muun muassa uusi moderni kaupungin sairaala on valmistunut tontille. Lisäksi Jorvin vilkas lastenpäivystys toimii uusissa tiloissa. Lastenneurologian vastaanotto sijaitsee muiden lasten vastaanottojen kanssa erillisessä rakennuksessa päärakennuksen vieressä. Aulatilat ja lasten leikkitilat tuntuvat avarilta ja toimivilta. Kulman takaa käytävältä löytyvät henkilökunnan kuvat toivottaen tulijat tervetulleiksi. Hoitajilla on omat, viihtyisät huoneet.

Moniammatillinen työ

Vastaanotolla työskentelee moniammatillinen työryhmä: 3,5 sairaanhoitajaa, 2 erikoislääkäriä, 1-2 erikoistuvaa lääkäriä, 1-2 psykologia, 1 toiminta-, 1 puhe- ja 3 fysioterapeuttia. Osastonhoitaja ja apulaisosastonhoitaja ovat lasten vastaanottojen yhteiset. Hoitajat osallistuvat moniammatillisiin tiimeihin harvoin.

Kaikkien lasten vastaanottojen hoitajien yhteisiä lyhyitä aamupalavereita on joka aamu. Lisäksi 1-2 kertaa viikossa on pidempi ammatillinen kokous. Lastenneurologian koko työryhmän yhteinen kokous on kerran kuukaudessa.

Syksyn 2017 ja kevään 2018 aikana toteutettiin toiminnan kehittämistä Leanin avulla Jorvin lastenneurologian poliklinikalla. Leanuksen tavoitteena oli päällekkäisyyksien karsiminen, toiminnan tehostaminen, udelleen organisointi ja läpinäkyväksi tekeminen. Hoitajien kohdalla ongelmana oli se, että lounasaika venähtivät pitkälle iltapäivään. Lääkärin vastaanottoaikoja hieman muuttamalla hoitajien lounastauot järkeistyivät. Leanuksessa jaksolla olleiden lasten palautekeskusteluun kehitettiin uusi työkalu. Tämä koski siis erityistyöntekijöitä. Tulkkausasioita käsiteltiin paljon ja esimerkiksi Skype-tulkkaus päätettiin ottaa käyttöön.

Hoitajan työstä

Hoitajan työnkuvaan kuuluu potilaiden vastaanottaminen, erilaiset mittaukset, tilanteen kartoittaminen ja potilaan ohjaus. Arviojaksoilla hoitaja tekee tarvittaessa Vineland tai Portaat –arvion. HUS:n toiminnan yhdenmukaistamisen seurauksena hoitajavastaanotot ovat vähentyneet. Niitä on edelleen jonkin verran päänsärky- ja epilepsiapotilaille, tarvittaessa erityistä ohjausta tarvitseville potilaille sekä elämäntapakartoituksiin. Päänsärkypotilaiden hoitajavastaanottokäynnit ovat vähentyneet, kun käyttöön otettiin Lastentalo.fi –sivusto ja potilaat ohjataan tiedonhaussa päänsärkyosioon. Hoitajavastaanottojen vähentyminen herättää ristiriitaisia tunteita, koska pelkkä verkkosivulla vierailu ei korvaa sitä ohjausta, mitä vastaanottokäynneillä on ennen käsitelty. Tiedon saamisessa se toimii toki hyvänä tukena.

Jorvin lastenneurologian poliklinikka on ns. yleispoliklinikka, joka vaatii laajaa asiantuntemusta myös muista lasten sairauksista, koska hoitajat käyvät tarvittaessa myös lastentautien vastaanotoilla.

Parasta hoitajan työssä on perheiden kohtaaminen, omahoitajuus ja erinomainen työyhteisö. Tässä työssä todellakin vuorovaikutustaidot korostuvat. Haasteina on riittämättömyyden tunne, ajan puute ja monikulttuurinen asiakaskunta. Haasteena myös se, että hoitajat ovat osa pediatriaa, jolloin yhteistyö HUS:n muun lastenneurologian kanssa on vähäistä.

Tulevia muutoksia ja kehityshaasteita

Uuden lastensairaalan avautuminen Helsingissä heijastuu toiminnan muutoksena myös Jorvin lastenneurologiaan. Digitalisaatio ja uudet tietojärjestelmät muuttavat työtä jatkossa. Jorviin on myös suunniteltu tilamuutoksia, jotka aiheuttavat epätietoisuutta. Jorvilaiset toivovat, että jatkossa olisi riittävästi aikaa potilaalle, jolloin potilas tulisi kuulluksi ja kohdatuksi.

Lane

Jorvin lastenneurologian vastaanoton hoitajat ovat yhteistuumin lähteneet suunnittelemaan seuraavia Lanen koulutuspäiviä 2019 yhdessä Olivia Särkän ja Tiina Marttilan kanssa, jotka työskentelevät Helsingissä. Ajatukseen innosti se, että kaikkien hoitajien on vaikea päästä yhtäaikaisesti osallistumaan koulutuspäiville sekä mahdollisuus vaikuttaa koulutuspäivien ohjelmaan. Myös itsensä haastaminen erilaiseen, normaalista arjen työstä poikkeavaan toimintaan, kiinnosti.

Jorvilaisista Airi on ollut perustamassa Lanea. Kaikki Jorvin hoitajat ovat osallistuneet aktiivisesti Lanen järjestämiin tutkimusklubeihin ja mahdollisuuksien mukaan koulutuspäiviin. He ovat saaneet tukea omille ajatuksilleen ja vertaisuutta neurologisen lapsipotilaan hoidossa.

 

TEKSTI: Tiina Marttila Lane.toimitus(at)gmail.com

Lähteet: hus.fi, espoo.fi

julkaistu 11.11.2018